Trwa ładowanie...
d9tfgbr

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania. (23/2013)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania. (23/2013)

Share
d9tfgbr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku Izostal S.A. zawarł kolejną transakcję zakupu rur od MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania z siedzibą w Katowicach. W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 24.252 tys. PLN (netto). W omawianym okresie umową o największej wartości była transakcja zakupu rur stalowych przez Izostal S.A. (Kupujący) od MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania (Sprzedawca) z siedzibą w Katowicach zawarta w dniu 24 września 2012 roku, o wartości całkowitej 7.074 tys. PLN (netto). Przedmiot umowy został dostarczony przez Sprzedawcę w terminie do 15 października 2012 r. W przypadku opóźnienia w dostawach Kupujący zastrzegł sobie możliwość naliczenia kar umownych: a) do 20 dni opóźniania ? w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźniania b) od 21 dnia opóźnienia ? w
wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej 20 dni. Pozostałe warunki transakcji nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9tfgbr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Polna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-08-13 Michał Pietrek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9tfgbr

Podziel się opinią

Share
d9tfgbr
d9tfgbr