Trwa ładowanie...
d18u28y
d18u28y
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Korekta Raportu Rocznego za rok 2013. (9/2014)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Korekta Raportu Rocznego za rok 2013. (9/2014)
Share
d18u28y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Korekta Raportu Rocznego za rok 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w uzupełnieniu przekazanego, w dniu 19 marca 2014 r. Raportu Rocznego, przekazuje korektę Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 r. Korekta dotyczy : Str. 15 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Str. 21 Nota 4 "Długoterminowe aktywa finansowe" Str. 29 Nota 20 "Pozostałe koszty operacyjne" Str. 29 Nota 21 "Przychody finansowe" Str. 31 Nota 25 "Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki" Str. 32-33 Nota 27 "Transakcje z jednostkami powiązanymi - salda" Szczegółowy zakres korekty wykazany jest w załączonej do niniejszego raportu Erracie. Jednocześnie w załączeniu Zarząd przedkłada Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2013 z naniesionymi korektami.
Załączniki
Plik Opis
Errata do jednostkowego sprawozdania JWCH za rok 2013.pdf Wykaz zmian w sprawozdaniu finansowym J.W. Construction Holding S.A. za rok 2013
Sprawozdanie finansowe JWCH za 2013k.pdf Sprawozdanie finansowe J.W. Construction Holding S.A. z uwzględniające treść korekty

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d18u28y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2014-04-14 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18u28y

Podziel się opinią

Share
d18u28y
d18u28y