Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)
Share
dcthnze

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) (?Rozporządzenie?) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (?Spółka?) informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze Statutem Spółki, wybrała spółkę działająca pod firmą BDO Sp. z o.o. (?Rewident?) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2014 oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Rewident jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów za numerem 3355. Umowa z Rewidentem
będzie dotyczyć przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2014 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Spółka korzystała dotąd z usług Rewidenta w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w okresie od dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu tj. za lata 2007-2013, a także w latach poprzednich. W ramach współpracy przy badaniu i przeglądzie sprawozdań za rok 2010 nastąpiła zmiana Kluczowego biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań. Ponadto, Spółka korzystała w przeszłości z usług Rewidenta w zakresie sporządzania planów biznesowych, ogólnego doradztwa finansowego, badania due diligence innych podmiotów, doradztwa w zakresie nabywanych spółek oraz doradztwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Irmina Łopuszyńska Członek Zarządu
2014-07-22 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze