Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (33/2011)

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (33/2011)
Share
d1790g4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JAGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku otrzymał od akcjonariusza, Pani Elżbiety Sjöblom informację w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Firmy Handlowej "JAGO" S.A. ("Emitent"). Zmiana nastąpiła poprzez zawarcie przez Panią Elżbietę Sjoblom w dniach 23 luty - 20 maja 2011 roku transakcji na rynku regulowanym oraz poprzez zbycie przez spółkę zależna Park Bronisze Sp. z o.o. 2.950.000 akcji JAGO w transakcjach pakietowych zawartych w dniach: - 16 marca 2011 roku 1.000.000 akcji Emitenta - 05 kwietnia 2011 roku 200.000 akcji Emitenta - 28 kwietnia 2011 roku 150.000 akcji Emitenta - 10 maja 2011 roku 100.000 akcji Emitenta - 17 maja 2011 roku 500.000 akcji Emitenta - 18 maja 2011 roku 500.000 akcji Emitenta - 19 maja 2011 roku 500.000 akcji Emitenta Przed Transakcją
Pani Elżbieta Sjöblom posiadała bezpośrednio 7.230.000 akcji Emitenta uprawniających do 7.230.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiadało 16,28 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 16,28% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest podmiotem dominującym, 4.000.000 akcji Emitenta uprawniających do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiadało 9,00 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 9,00 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. łącznie Pani Elżbieta Sjöblom posiadała 11.230.000 akcji Emitenta uprawniających do 11.230.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiadało 25,28 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 25,28% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po Transakcji Pani Elżbieta Sjöblom posiada bezpośrednio 7.671.879 akcji Emitenta uprawniających do 7.671.879 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 17,28 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 17,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest podmiotem dominującym, 1.050.000 akcji Emitenta uprawniających do 1.050.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 2,36 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 2,36% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. łącznie Pani Elżbieta Sjöblom posiada 8.721.879 akcji Emitenta uprawniających do 8.721.879 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 19,64 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 19,64% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W okresie kolejnych 12 miesięcy Pani Elżbieta Sjöblom rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4