Trwa ładowanie...

Jakość życia w Polsce na średnim poziomie

Długość życia na poziomie Chorwacji czy Estonii, PKB na poziomie Węgier. Do najlepszych krajów Europy wciąż nam jeszcze bardzo daleko. Tak właśnie wygląda jakość życia w Polsce według danych Eurostatu.

Share
Jakość życia w Polsce na średnim poziomie
Źródło: Fotolia, Fot: spaceport9
d42h04c

Produkt Krajowy Brutto per capita (wg. siły nabywczej) jest jednym ze wskaźników gospodarczych, obrazujących jak się żyje w danym kraju. Nad Wisłą wartość takiego PKB wynosi 17,1 tys. euro. Plasuje to nas na tym samym poziomie co Węgry (17 tys.), Estonia (18,2 tys.) czy Litwa (18,3 tys.).

Dla porównania najbogatsze kraje Unii Europejskiej są od Polski dwa-trzy razy bogatsze. PKB per capita w Austrii wynosi 33,1 tys. euro, a Luksemburga - 67,1 tys. euro. Wynik powyżej 30 tys. euro osiągnęły również Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Holandia oraz Szwecja.

d42h04c

Średnia dla 28 państw UE wynosi 25,5 tys. euro. Gorzej od Polski i Węgier wypadła tylko Rumunia (12,8 tys, euro), Łotwa (16,4 tys.), Chorwacja (15,7 tys.) oraz Bułgaria (12 tys.).

Polak żyje tak długo jak Chorwat

Jeśli weźmiemy pod uwagę długość życia jako jeden ze wskaźników jego jakości, wówczas możemy dostrzec, że Polak umiera na tle Europy dość wcześnie. Średnia dla 28 państw to 80,3 lat. Dla Polaka - 76,9 lat.

Krócej od obywateli Polski żyją Słowacy (76,3), Rumunii (74,5 lat), Węgrzy (75,3), Łotwa i Litwa (po 74,1 lat) oraz Bułgarzy (74,4 lat). Najdłużej za to m.in. Niemcy (81), Hiszpanie i Francuzi (odpowiednio 82,5 i 82,1), Włosi (82,4), Cypryjczycy (81,1).

Polak jak idzie do szkoły to do końca

Polska może się wyróżnić na tle innych państw UE pod względem wykształcenia swoich obywateli. Spośród osób, które rozpoczynają swoją edukację ledwie 5,7 proc. kończy ją przed zakończenia obowiązkowego czasu trwania nauki. Najwięcej osób wcześniej opuszcza szkołę w Portugalii (20,8 proc.) oraz na Malcie (22,6 proc.) i w Hiszpanii (24,9 proc.).

d42h04c

Dla całej UE średnia ta wynosi 12,7 proc. Co ciekawe jednak, nie widać korelacji między bogactwem danego państwa a odsetkiem osób, które wcześniej opuszczają mury szkolne. Dla przykładu Malta i Słowenia, których PKB na głowę mieszkańca w obydwu przypadkach wynosi około 21 tys. euro, mają odsetek takich osób odpowiednio na poziomie 22,6 oraz 4,4 proc.

Najlepiej żyje się w...

Satysfakcję z życia najwyższą (skala od 1 do 10) mają Duńczycy (8,4 pkt), Finowie (8,1 pkt) oraz Szwedzi (8 pkt). Najmniej zadowoleni są natomiast Czesi (5,5 pkt), Węgrzy (5,8 pkt) oraz Słowacy (6,4 pkt) i Bułgarzy (5,5 pkt).

A Polacy niewiele poniżej średniej (wynoszącej 7,1 pkt). Nasz wynik to 6,8 pkt. Czyli gorzej od 18 innych państw.

*Zobacz materiał: Balcerowicz: Polska ma za sobą najlepsze ćwierćwiecze od 300 lat *

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c