Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (8/2011)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (8/2011)
Share
d2azpsg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 08.07.2011 r. zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prokurenta Spółki. Zawiadomienie dotyczy zakupu w dniu 06.07.2011 r. przez Prokurenta Spółki oraz przez osobę blisko z nim związaną 225 akcji JSW S.A. po cenie 136 zł. Transakcji kupna dokonano na rynku regulowanym - przydział w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Armii Krajowej 56
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 27174631
(NIP) (REGON)
d2azpsg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Marek Wadowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2011-07-08 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg