Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
marek rogalski

Jen w centrum uwagi

Inwestorzy nie chcieli czekać do wyników niedzielnych wyborów do izby wyższej japońskiego parlamentu, które są przesądzone i zaczęli wcześniej realizować zyski z ostatniej fali zwyżek na tamtejszym rynku akcji. Indeks Nikkei pod koniec sesji poszedł mocno w dół, co wyraźnie umocniło jena pod koniec tokijskiego handlu.

Share
Jen w centrum uwagi
Źródło: DM BOŚ
d20oglr

Przesunięcie na USD/JPY przełożyło się na pozostałe pary powiązane z dolarem. EUR/USD doszedł do 1,3150 – późniejsze cofnięcie w okolice 1,3130 nie zmienia faktu, że rośnie prawdopodobieństwo wyjścia ponad 1,32 w kolejnych dniach.

Dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych jest dość ubogi. Po południu mamy dane nt. inflacji w Kanadzie, które będą mieć duży wpływ na notowania par powiązanych z CAD. Dane poznamy o godz. 14:30 – oczekuje się, że wskaźnik CPI wzrósł w czerwcu o 0,1 proc. m/m i 1,2 proc. r/r (w maju było to 0,2 proc. m/m i 0,7 proc. r/r). Szacunki dla wskaźnika bazowego CPI to -0,1 proc. m/m i 1,3 proc. r/r. Niższa inflacja może dać pretekst do realizacji zysków na dolarze kanadyjskim – ta waluta nieco zyskała w ostatnich dniach za sprawą nieco bardziej „jastrzębich” komentarzy Banku Kanady. Ujęcie techniczne USD/CAD nie wyklucza jednak, że spadki tej pary się przedłużą – to pokrywałoby się też z oczekiwaniami, co do spadku koszyka BOSSA USD w nadchodzących dniach. O tym, że dolar może się osłabić wspominałem we wczorajszych komentarzach.

d20oglr

Na uwagę zasługuje dzienny wskaźnik MACD, który zbliża się do poziomu zera – jego naruszenie może zdynamizować spadki. W takiej sytuacji kluczowe będzie złamanie strefy 1,0320-1,0360. Przestrzeń do ruchu to 1,0260-85, gdzie można zlokalizować linię trendu wzrostowego rozpoczętego w maju b.r.
Poza danymi z Kanady na rynek będą też napływać informacje ze szczytu G-20, który odbywa się w Moskwie z udziałem ministrów finansów i przedstawicieli banków centralnych. Trudno jednak oczekiwać, aby wniósł on coś konstruktywnego dla rynku. Najpewniej członkowie G-20 zwrócą uwagę na zagrożenia płynące ze zbyt szybkiego ograniczania skali programu QE3 przez FED, ale o tym spekuluje się od kilku dni.

W przypadku USD/JPY o którym wspomniałem w głównym akapicie, sytuacja techniczna jest równie ciekawa. Wyjście powyżej oporu 100,65 okazało się nietrwałe i znaczenie tego poziomu powinny podkreślić nadchodzące godziny. Jeżeli przyjąć założenie, że rynek zdyskontował już wynik niedzielnych wyborów uzupełniających do japońskiego parlamentu, a dolar ma przed sobą perspektywę osłabienia do głównych walut, to rośnie prawdopodobieństwo testowania okolic 99,00 w nadchodzących dniach.

Co do EUR/USD to poranny ruch w stronę 1,3150 pokazał, że kupujący poniżej okolic 1,31 zdają się być po dobrej stronie – chociaż wczoraj po południu testowaliśmy rejon 1,3065. Cofnięcie się notowań w okolice 1,3130 nie zmienia obrazu rynku – widać, coraz większe prawdopodobieństwo ruchu powyżej 1,32 w przyszłym tygodniu. Impulsem do takiego ruchu mogą stać się obawy rynku, co do słabszych danych makroekonomicznych z USA, których publikacja czeka nas w końcówce lipca. Uwagę mogą przykuć spekulacje, co do odczytu PKB za II kwartał, który może okazać się słabszy niż 1,8 proc. odnotowane w I kwartale.

[ Zobacz cały komentarz wraz z wykresami

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/31655/20130719_raport_dzienny_fx.pdf )

d20oglr

Marek Rogalski
główny analityk walutowy
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr