Trwa ładowanie...
d3sdzbt

JHM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)

Share
d3sdzbt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 285, poz. 1439 tj., z póź.zm.) Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w roku 2012. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że oryginały tych raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18. Wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.jhmdevelopment.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie". Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre informacje zawarte w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku 2012 mogą być nieaktualne.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz raportów 2012r.pdf Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 833 95 89 | | 46 833 61 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-181-24-27 | | 100522155 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt