Trwa ładowanie...
dp07itm

JR INVEST - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie istotnych spraw ... - EBI

JR INVEST - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie istotnych spraw dla Emitenta (26/2015)

Share
dp07itm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie istotnych spraw dla Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent, Spółka)
, informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej JR INVEST S.A., na którym to Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu Emitenta dotyczące istotnych kwestii realizacji strategii rozwoju JR INVEST S.A. Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą nr 2/05/2015 z dnia 08 maja 2015 r. wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w województwie śląskim. Uchwałą nr 3/05/2015 z dnia 08 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na udzielenie zgody na nabycie przez spółkę zależną Laguna Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości w Bielsku-Białej. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 4/05/2015 z dnia 08 maja 2015 r. wyraziła zgodę na udzielenie zgody na zbycie przez spółkę zależną Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze nieruchomości w Zielonej Górze. Uchwałą nr 5/05/2015 Rada Nadzorcza Spółki JR INVEST S.A. z dnia 08 maja 2015 r.
pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd propozycję rozszerzenia działalności Spółki poprzez większe zaangażowanie się w branżę odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaikę. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/05/2015 z dnia 08 maja 2015 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd propozycję zmiany firmy Spółki na JR HOLDING S.A. W dniu 8 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki JR INVEST S.A. zaprotokołowała, sprostowanie uchwały nr 5/01/2015 Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą formy prawnej audytora. Zarząd Emitenta podaje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż dotyczą one dalszego rozwoju Spółki oraz dywersyfikacji świadczonych przez nią usług. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm