Trwa ładowanie...
d24r0r7
espi

JR INVEST - Ustanowienie hipoteki na rzecz Emitenta (76/2014) - EBI

JR INVEST - Ustanowienie hipoteki na rzecz Emitenta (76/2014)

Share
d24r0r7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 76 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na rzecz Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) w dniu 1 grudnia 2014 r. pozyskał informację od spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, iż w dniu 24 listopada 2014 r. Zarząd spółki zależnej złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości położonej w województwie lubuskim, powiecie miejskim Zielona Góra, gmina Zielona Góra, miejscowość Zielona Góra, utworzonej z działki nr 3366 o powierzchni 0,3024 ha, zabudowanej budynkiem centrum handlowego. Znajdującym się przy ulicy Pod Topolami nr 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00069306/2. Hipoteka umowa została ustanowiona w wysokości 490.000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Emitenta jako Pożyczkodawcy, wynikających z: - umowy pożyczki z dni 16 maja 2012 r., zmienionej aneksem z
dnia 21 grudnia 2012r., oraz aneksem z dnia 20 grudnia 2013 r., - umowy pożyczki z dni 20 czerwca 2012 r., zmienionej aneksem z dnia 21 grudnia 2012r., oraz aneksem z dnia 20 grudnia 2013 r., - umowy pożyczki z dni 28 stycznia 2013 r. oraz aneksem z dnia 20 grudnia 2013 r., w tym w szczególności zwrotu kwoty pożyczki, odsetek oraz wszelkich innych kosztów, jakie mogą powstać w związku z realizacją wyżej wymienionych umów pożyczek. Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

Podziel się opinią

Share
d24r0r7
d24r0r7