Trwa ładowanie...
d4et00c

JSW S.A. - Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. (41/2015)

JSW S.A. - Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. (41/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Spółka?, ?JSW S.A.?) informuje, iż w dniu 3 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 września 2015 r. Pana Aleksandra Wardasa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych JSW S.A. VIII kadencji. Pan Aleksander Wardas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Aleksander Wardas w 1987 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika. W 1997 r. na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe w specjalności ?Zarządzanie Górniczymi Podmiotami Gospodarczymi?. Od początku kariery zawodowej jest związany z
branżą górniczą. W latach 1987-2002 był zatrudniony w KWK ?Chwałowice? gdzie pracował kolejno na stanowiskach od stażysty do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Następnie pracował w KWK ?Jankowice? gdzie w okresie od 13.05.2002 r. do 31.01.2007 r. pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera, Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (?KRZG?), a od 01.02.2007 r. do 03.11.2010 r. funkcję Dyrektora Technicznego - KRZG. Od 04.11.2010 r. do 31.12.2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego KRZG KWK ?Knurów - Szczygłowice?, a następnie funkcję Dyrektora tej kopalni - KRZG. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2015-09-03 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c