Trwa ładowanie...
d49x0ui
espi

JUPITER NFI SA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (13/2014)

JUPITER NFI SA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (13/2014)
Share
d49x0ui
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jupiter S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r. łączna wartość umów zawartych przez Emitenta wraz z jednostkami zależnymi, ze spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GREMI , w okresie od przekazania raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 02.08.2013 r. osiągnęła wartość 25 464 008,70 zł. tj. wartość znaczącą ( powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości zawartą w powyższym okresie jest umowa pożyczki zawarta w dniu 23 grudnia 2013r. pomiędzy Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rybitwy S.K.A (spółka zależna od Emitenta) jako pożyczkodawcą, a Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A jako pożyczkobiorcą w wysokości 10 000 000 zł. z terminem spłaty do 31.12.2014r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)
d49x0ui

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-04-15 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49x0ui

Podziel się opinią

Share
d49x0ui
d49x0ui