Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (59/2014)

JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (59/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 roku pomiędzy Jupiter S.A. oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółką komandytową z siedzibą w Krakowie jako Sprzedającymi, a Spółką LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu jako Kupującym, został zawarty aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 28 lipca 2014 roku, opisanej w w/w raporcie. Na mocy aneksu, w związku z kończącymi się pracami nad uzgodnieniem koncepcji zabudowy oraz administracyjnymi dotyczącymi uzyskania pozwoleń na budowę, Strony postanowiły zmienić termin zawarcia 1 umowy przyrzeczonej z pierwotnie określonego na 29 grudnia 2014r. oraz postanowiły, że umowa przyrzeczona 1, zostanie zawarta w dwóch etapach: I etap - w terminie do dnia 15 stycznia 2015r. II etap - w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-12-10 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r