Trwa ładowanie...
dd6b2w3

Jurajski Dom Brokerski - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

Jurajski Dom Brokerski - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

Share
dd6b2w3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Jurajski Dom Brokerski S.A. informuje, o incydentalnym naruszeniu obowiązku wynikającego z § 6 ust.14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu- polegającym na nieprzekazaniu w terminie do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, dat przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych. Brak terminowego przekazania obowiązkowego raportu bieżącego było incydentalne i JDB przeprasza za powyższe uchybienie wszystkich inwestorów. Jurajski Dom Brokerski S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 14-02-2015r. 2. Raport roczny za 2014 rok - 30-06-2015r. 3. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - -14-05-2015r. 4. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14-08-2015r. 5. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 14-11-2015r. Podstawa prawna: § 6 ust.14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i
okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd6b2w3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Reng prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd6b2w3

Podziel się opinią

Share
dd6b2w3
dd6b2w3