Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...

JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych (111/2011)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 111 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jutrzenka Holding S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, iż w dniu 08.07.2011 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Spółkę własność 109.690 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda, skupionych w okresie od 06.06.2011 roku do dnia 29.06.2011 roku o czym emitent informował raportami bieżącymi o numerach 89/2011, 90/2011, 91/2011, 92/2011, 93/2011, 94/2011, 97/2011, 98/2011, 992011, 100/2011, 104/2011, 105/2011, 106/2011. Nabyte akcje stanowią 0,08% kapitału zakładowego i dają 109.690 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,08% udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 3,51 zł za jedną akcję. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. posiada 2.660.837 akcji, co stanowi 1,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.660.837
głosów, co stanowi 1,86 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Jutrzenka Holding S.A. informuje również, że w dniu 7 lipca 2011 roku otrzymał z Domu Inwestycyjnego Erste Securities Polska S.A. informację, że w dniu 7 lipca 2011 roku Erste Securities Polska S.A. wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania akcji z dnia 15 września 2010 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 3.100 sztuk akcji w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 19 czerwca 2009 roku oraz art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek. handlowych. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,50 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 3.100 głosów, co stanowi 0,002% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding S.A. po
odkupieniu akcji od Erste Securities Polska S.A. nabytych w dniu 7 lipca 2011 roku będzie właścicielem 2.682.757 akcji, co stanowi 1,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 2.682.757. głosów, co stanowi 1,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUTRZENKA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
JUTRZENKA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 590 33 14 62 590 33 29
(telefon) (fax)
dzialprawny@colian.pl jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0