Trwa ładowanie...
da9eb9r
espi

K&K HERBAL POLAND S.A. - Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji K&K Herbal...

K&K HERBAL POLAND S.A. - Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji K&K Herbal Poland S.A. (1/2013)

Share
da9eb9r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K&K HERBAL POLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji K&K Herbal Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | K&K Herbal Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia na podstawie art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie(Ustawa o ofercie)od Akcjonariusza Adama Łanoszki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia ww. Akcjonariusz dokonał dnia 02.01.2013 roku zbycia 180.000 ( stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela na rynku NewConnect, stanowiących 8,26% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowiących 6,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu K&K Herbal Poland S.A. Przed dokonaniem transakcji Pan Adam Łanoszka posiadał 200.000 sztuk akcji K&K Herbal Poland S.A. co stanowiło 9,18 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 200.000 głosów, co stanowiło 7,20 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu K&K Herbal Poland S.A. Po zbyciu ww. akcji, Pan Adam Łanoszka posiada 20.000 sztuk akcji K&K Herbal Poland S.A. co stanowi 0,92 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 20.000 głosów, co stanowi 0,72 % ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu K&K Herbal Poland S.A. Wobec czego w wyniku w/w transakcji Akcjonariusz zmniejszył posiadany przez siebie udział poniżej 5% - owego progu ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Zgodnie ze złożonym przez Akcjonariusza zawiadomieniem, nie posiada on podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje spółki, oraz nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w artykule 87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9eb9r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9eb9r

Podziel się opinią

Share
da9eb9r
da9eb9r