Trwa ładowanie...
d788nqb
gieŁda

Kalendarium rynku kapitałowego 1.09-16.11.2009

...

Share
d788nqb
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 1 WRZEŚNIA

Unima - dzień wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

d788nqb

Tell - dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 15 września;

Polimex-Mostostal - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Hawe - NWZA zdecyduje o prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;

MNI - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii Ł;

d788nqb

ŚRODA, 2 WRZEŚNIA

Delko - koniec przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i dużych inwestorów;

Qumak-Sekom - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Gino Rossi - NWZA o emisji akcji serii G;

d788nqb

Sanwil - NWZA w sprawie scaleniu akcji w stosunku 20:1;

Capital Partners - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F;

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA

Suwary - początek przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaży 470.190 akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę. Wezwanie potrwa do 16 września;

d788nqb

Police - NWZA zdecyduje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na rzecz PKO BP;

Konsorcjum Stali - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Instal-Lublin - NWZA w sprawie podjęcia uchwały dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i zmiany statutu spółki;

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA

d788nqb

NWZA Energomontaż-Południe w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego, w sprawie emisji akcji serii E i F bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, a także w sprawie emisji akcji serii F bez prawa poboru w trybie oferty publicznej;

EFH Żurawie Wieżowe - NWZA m.in. ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego;

PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA

Mispol - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym;

d788nqb

WTOREK, 8 WRZEŚNIA

Stalprodukt - ustalenie prawa do 8 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 24 września;

Śnieżka - dzień wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję;

Kredyt Inkaso - dzień ustalenia prawa do 0,9 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA

Emperia - dzień ustalenia prawa do 0,59 zł dywidendy na akcję;

PGNiG - NWZA w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu składników dywidendy niepieniężnej za rok 2008;

Noble Bank - NWZA o powołaniu członków rady nadzorczej;

CZWARTEK, 10 WRZEŚNIA

Ferrum - NWZA w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży i rozszerzenia składu rady nadzorczej;

EFH - NZWA o emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA

Voltex - koniec budowy księgi popytu i zapisy w transzy dużych inwestorów na akcje spółki;

Zakłady Lniarskie Orzeł - NWZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 14 WRZEŚNIA

Voltex - publikacja ceny emisyjnej akcji serii C spółki;

Ciech - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 15 WRZEŚNIA

Tell - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

Ipopema Secutities - dzień ustalenia prawa do dywidendy z zysku za 2008 r.;

Trakcja Polska - wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję;

Voltex - początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje spółki w transzy małych inwestorów;

*Orco - NWZA w sprawie emisji akcji skierowanej do Colony Capital, dalszym istnieniu spółki i buy-backu;

ŚRODA, 16 WRZEŚNIA

Suwary - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Amhil Europa wezwaniu do sprzedaży 470.190 akcji Suwar, dających 56,03 proc. głosów na WZA po 41,40 zł za sztukę

Polimex-Mostostal - dzień wypłaty 1 grosza dywidendy;

PA NOVA - NWZA o podwyższeniu kapitału spółki;

CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA

Bank BPH - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez GE Money wezwaniu do sprzedaży 34,1 proc. akcji BPH. Cena w wezwaniu wynosi 42 zł za jedną akcję;

Mostostal Płock - dzień wypłaty 4,25 zł dywidendy na akcję;

Cersanit - NWZA o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji;

Introl - NWZA o częściowym rozwiązaniu kapitału rezerwowego i wypłacie dywidendy;

Mennica Polska - NWZA o emisji obligacji;

Enea - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Hyperion - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA

Kruszwica - proponowany dzień ustalenia prawa do 3 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 8 października;

Hydrotor - dzień ustalenia prawa do 1,8 zł dywidendy na akcję;

Voltex zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje spółki w transzy małych inwestorów;

Alumast - NWZA zdecyduje o dalszym istnieniu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA

Voltex - przydział akcji serii C spółki;

Pol-Aqua - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Dragados wezwaniu do sprzedaży 18.021.846 akcji Pol-Aquy, co stanowi 65,53 proc. akcji i głosów na WZA. Cena w wezwaniu wynosi 27 zł za jedną akcję;

Techmex - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 22 WRZEŚNIA

Kogeneracja - dzień ustalenia prawa do 2,05 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 13 października;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 23 WRZEŚNIA

PKO BP proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D nowej emisji;

CZWARTEK, 24 WRZEŚNIA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - wypłata 8 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

*Bumech - NWZA w sprawie zmian w statucie i regulaminie WZA oraz powołania członka rady nadzorczej;

PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA

Próchnik - NWZA zdecyduje o emisji do 24.496.091 akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ;

Betacom - WZA;

PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA

NG2 - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 16 października;

Nicolas Games - początek pierwszego terminu prawa poboru akcji serii E, pierwszy termin będzie trwał do 16 października;

KGHM - przedstawi raport półroczny za I półrocze 2009;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

ŚRODA, 30 WRZEŚNIA

Ipopema Secutities - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2008 r.;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Sobieski - Walne Zgromadzenie Mieszane;

CZWARTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

Immoeast - WZA spółki;

PIĄTEK, 2 PAŹDZIERNIKA

PGNiG - dzień wypłaty 0,09 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIŁEK, 5 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

ŚRODA, 7 PAŹDZIERNIKA

Hydrotor - dzień wypłaty 1,8 zł dywidendy na akcję;

Plastbox - NWZA o emisji akcji serii G;

CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

Kruszwica - proponowany dzień ustalenia prawa do 3 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - wypłata 0,11 zł dywidendy na akcję;

Betacom - proponowany dzień ustalenia prawa do 25 groszy dywidendy na akcję;

WTOREK, 13 PAŹDZIERNIKA

Kogeneracja - wypłata 2,05 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA

NG2 - wypłata 1 zł dywidendy na akcję;

Nicolas Games - koniec trwającego od 28 września pierwszego terminu prawa poboru akcji serii E;

ŚRODA, 21 PAŹDZIERNIKA

Cyfrowy Polsat - wypłata drugiej transzy dywidendy z zysku netto za 2008 rok w wysokości 25 groszy na akcję;

CZWARTEK, 22 PAŹDZIERNIKA

Betacom - proponowany dzień wypłaty 25 groszy dywidendy na akcję;

ŚRODA, 28 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku

CZWARTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji;

PONIEDZIAŁEK, 2 LISTOPADA

Plastobox - proponowany dzień prawa poboru do akcji serii G;

ŚRODA, 4 LISTOPADA

BRE - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

CZWARTEK, 5 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

PIĄTEK, 6 LISTOPADA

ZA Tarnów - wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 22,59 mln zł;

KGHM- wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 904 mln zł;

WTOREK, 10 LISTOPADA

Agora - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku.

CZWARTEK, 12 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

PIĄTEK, 13 LISTOPADA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

KGHM - przedstawi skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

SOBOTA, 14 LISTOPADA

Cersanit przedstawi skonsolidowany raport za III kw. 2009 roku

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA

PBG - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku;

Grupa Lotos - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku.

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009; (PAP)

epo/

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb