Trwa ładowanie...
d31x4gv
zapowiedź
11-10-2011 06:02

Kalendarium rynku kapitałowego 11.10 - 29.12.2011

...

Share
d31x4gv

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 11.10 - 29.12.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 11 PAŹDZIERNIKA

Voxel - debiut spółki na rynku NewConnect;

d31x4gv

IQ Partners - wykluczenie akcji serii A, B i C z obrotu na rynku NewConnect i debiut tych akcji na rynku głównym GPW;

Arcus - NWZA ws. zmian w statucie spółki;

NFI Octava - ZWZ spółki; o pokryciu straty netto za 2010 rok;

Pozbud - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;

Trion - NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmiany statutu spółki;

d31x4gv

Admiral Boats - NWZA ws. w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Drewex - wprowadzenie do obrotu giełdowego 3 mln akcji s. G;

Voxel - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 1.000.000 akcji serii C, 244.200 akcji serii D1, 246.300 serii D2,30.000 akcji serii D3; 500.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F,1.000.000 akcji serii G, 2.212.000 akcji serii I,1.000.000 akcji serii J;

ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIKA

d31x4gv

Wind Mobile - debiut spółki na NewConnect i pierwszy dzień notowania 2.569.480 akcji serii B oraz 700.935 akcji serii C;

Budostal-5 - rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy małych inwestorów;

Duda - ciąg dalszy NWZA rozpoczętego 21 września;

Apolonia Medical - NWZA spółki ws. zmiany statutu spółki;

J.W. Construction - NWZA ws wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualnej, w skład którego wchodzi w szczególności znak towarowy, poprzez wniesienie aportem, do spółki zależnej działającej pod firmą Interim D;

d31x4gv

Kredyt Inkaso - planowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 13 PAŹDZIERNIKA

Boryszew - NWZA ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży;

Getin - NWZA ws. podziału spółki Getin Holding;

Graal - NWZA ws. zmiany uchwały nr 24/06/2011 ZWZA z 27 czerwca 2011 dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;

d31x4gv

Liberty Group - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii D oraz zmiany statutu;

TP SA - NWZA ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

Best - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

Eurosystem - NWZA spółki ws. zmiany statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 17 PAŹDZIERNIKA

Grodno - dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję;

d31x4gv

Bio-Med Investors - NWZA w sprawie połączenia z Astoria Capital spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;

NFI Midas - WZA w sprawie emisji od 548 mln do 1,77 mld akcji serii D z zachowaniem prawa poboru;

Montu Holding - WZA;

Neuca - NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. z dnia 10.03.2010r., dotyczącej ceny emisyjnej akcji serii K, przedłużenia terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii G, oraz zmiany regulaminu programu motywacyjnego;

Trans Polonia - NWZA ws. skupu do 580.000 akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży;

Internity - WZA spółki;

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA

ZA Tarnów - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowanie dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów;

Hutmen - NWZA w sprawie zmiany siedziby spółki;

Barlinek - NWZA w sprawie upoważnienia dla zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

Neuca - dzień wypłaty do 2,3 zł dywidendy na akcję;

BBI Zeneris - NWZA o emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego;

Zastal - NWZA ws. sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy małych inwestorów;

East Pictures - NWZA ws. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

BBI Development NFI - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010;

NFI Magna Polonia - NWZA spółki;

ATC Cargo - NWZA ws. emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru;

In Point - zakończenie notowań 3.769.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki;

Auxilium - NWZA ws. sprawie połączenia AUXILIUM S.A. oraz ECA Group sp. z o.o.;

CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - zakończenie procesu budowy księgi popytu;

Asseco Business Solutions - NWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki;

KGHM - NWZA m. in. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie;

Miraculum - NWZA w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje;

ZCh Police - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki i zmian w Statucie Spółki;

Kruk - NWZA ws. skupu akcji własnych;

Bioton - NWZA w sprawie emisji do 1,6 mln warrantów uprawniających do objęcia akcji s. AA;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych;

Elstar Oils - początek zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V. ;

PZU - wypłata 26 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - rozpoczęcie przyjmowania wpłat na akcje w transzy dużych inwestorów;

NFI Midas - początek przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka wezwaniu do sprzedaży 0,0068 proc. akcji spółki. Wezwanie potrwa do 7 listopada;

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (druga transza);

Selena - NZWA zmieni skład rady nadzorczej;

BSC Drukarnia Opakowań - NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

Cersanit - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz w sprawie zmiany nazwy firmy, pod jaką spółka funkcjonuje, z "Cersanit" na "Rovese"

ING Bank Śląski - NWZA ws. splitu akcji w stosunku 1 do 10 , połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A., zmiany z Radzie Nadzorczej;

Selena - NWZA ws zmian w składzie Radzie Nadzorczej;

WTOREK, 25 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - zakończenie przyjmowania wpłat na akcje w transzy dużych inwestorów;

Energopol - Południe - NWZA sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych;

ZPC Otmuchów - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, zmian w statucie i radzie nadzorczej;

Mo-Bruk - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

Magellan - NWZA w sprawie podjęcia decyzji dot. Programu Opcji Menedżerskich oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Calatrava - NWZA w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela oraz zamiennych na akcje nowej serii z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, a także zmian w statucie spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA

Budostal-5 - przydział akcji;

Makrum - NWZA ws. upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży;

Wilbo - NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wszystkich Obligacji nie wyższej niż 18.000.000,00;

Calatrava Capital - NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

BZ WBK - publikacja raportu za III kw. 2011 r.;

Elektrim - WZA;

Remedis - NWZA ws. zmiany Statutu Spółki;

PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

DFP Doradztwo Finansowe - dzień wypłaty pozostałej części (0,01 zł na akcję) dywidendy z zysku za 2010 r.;

Wealth Bay - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji;

PONIEDZIAŁEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty dywidendy;

Trion - NWZA ws. połączenia ze spółką CF Plus;

PSW Holding - dzień wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

Domenomania.pl - NWZA ws. sprawie nabywania akcji własnych;

Wojas - NWZA ws. zamiany 9.750.000 imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela i zmiany w składzie rady nadzorczej spółki;

Motor Trade Company - NWZA spółki;

SSI - NWZA zmieni skład rady nadzorczej;

ProxyAd - NWZA spółki;

ŚRODA, 2 LISTOPADA

Air Market - NWZA spółki;

Caspar Asset Management - NWZA spółki;

ViaGuara - wznowienie NWZA z dnia 3 października;

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

Asseco Poland - NWZA ws. skupu do 25.596.623 akcji własnych za kwotę do 450 mln zł;

GeoInvent - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

Hotblok - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

Berling - NWZA ws skupu akcji własnych w celu zaoferowania ich swoim obecnym i byłym pracownikom. Spółka chce przeznaczyć na ten cel do 5 mln zł;

LC Corp - NWZA ws przeprowadzenia skupu akcji własnych za kwotę nie przekraczającą 30 mln zł;

Protektor - NWZA o programie skupu akcji własnych;

Biogened - NWZA spółki;

Runicom - NWZA zmieni statut spółki;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za III kw.;

PIĄTEK, 4 LISTOPADA

  • Fon Ecology - NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji s. B;

Kruszwica - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Voxel - NWZA ws. zmiany w składzie rady nadzorczej;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPADA

NFI Midas - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka wezwaniu do sprzedaży 0,0068 proc. akcji spółki.

ZA Puławy - termin wyłączności negocjacyjnej na uzgodnienie warunków transakcji nabycia 2.550.000 akcji spółki Azoty-Adipol;

  • Biomax - NWZA ws. zmian w statucie;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

  • Alchemia - NWZA ws. połączenia z Hutą Batory, Rurexpolem i Walcownią Rur Andrzej;

Elstar Oils - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Archer Daniels Midland Nederland;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

  • Gaster Żurawie - NWZA ws. zmiany statutu i utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych;
  • Progres Investment - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;

Harper Hygienics - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

11 Bit Studios - NWZA o emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru;

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Globe Trade Centre - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

Cersanit - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

WTOREK, 15 LISTOPADA

Grupa Żywiec - planowany dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

Komputronik - dzień wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA

Kredyt Inkaso - dzień dywidendy;

WTOREK, 22 LISTOPADA

Grupa Żywiec - planowany dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

ŚRODA, 30 LISTOPADA

Ulma Construccion - dzień wypłaty 1,58 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 6 GRUDNIA

Kofola - dzień wypłaty 0,62 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 7 GRUDNIA

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,32 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 20 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V. (PAP)

morb/

d31x4gv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d31x4gv
d31x4gv