Trwa ładowanie...
d26zxvi
d26zxvi

Kalendarium rynku kapitałowego 12.03 - 14.11.2012

...
Share
d26zxvi

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 12.03 - 14.11.2012

(gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA

d26zxvi

Sygnity - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity po 21 zł za akcję;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Enea - NWZ w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

eCARD - NWZ m.in. ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru;

d26zxvi

Euroimplant - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki z zachowaniem prawa poboru;

Runicom - NWZ ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii I;

Sunex - wprowadzenie 1,100,002 akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect;

WTOREK, 13 MARCA

  • Telecom Media - debiut na rynku NewConnect;
d26zxvi

Północ Nieruchomości - WZ w sprawie split akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,50 zł;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

ZA Polna - NWZ ws. umorzenia akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia;

Esotiq & Henderson - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

d26zxvi

ŚRODA, 14 MARCA

Fabryka Formy - NWZ ws. emisji akcji serii E oraz zmian w RN;

Harper Hygienics - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

Poltronic - ZWZ ws. dalszego istnienia spółki;

d26zxvi

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 15 MARCA

Sanwil Holding - NWZ ws. obniżenia kapitału zakładowego;

Introl - NWZ ws. wyrażenia zgody akcjonariuszy na inwestycje spółki w Arabii Saudyjskiej;

d26zxvi

Polski Fundusz Hipoteczny - NWZ ws. zmiany statutu spółki w zakresie kompetencji rady nadzorczej;

PIĄTEK, 16 MARCA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Trion - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowej emisji akcji serii W oraz zmianie firmy z Trion na Korporacja Budowlana "Dom";

Forever Entertainment - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA

PGNiG - NWZ w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

Tauron - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Complex - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej i zmiany statutu spółki;

Minox - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

Work Service - początek składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 20 MARCA

Work Service - koniec składania deklaracji nabycia;

Paged - NWZ ws. emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru;

ECA AUXILIUM - NWZ w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Socjalizer - NWZ;

ŚRODA, 21 MARCA

Work Service - podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

Mineral Midrange - ZWZ spółki;

AD Drągowski - NWZ ws. zmian w statucie;

Pragma Trade - NWZ w sprawie zmiany statutu spółki;

Pekaes - NWZ w sprawie morzenia nabytych przez spółkę akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian statutu spółki, przyjęcia tekstu jednolitego statutu i powołania członka rady nadzorczej;

Scanmed Multimedis - NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;

CZWARTEK, 22 MARCA

Work Service - otwarcie publicznej subskrypcji;

Projprzem - NWZ ws. projektu skupu akcji własnych;

Bomi - NWZ ws wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmian w RN;

PIĄTEK, 23 MARCA

NFI Octava - ZWZ spółki;

ATM - NWZ w sprawie podziału spółki;

Aqua - NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Hawe - NWZ w sprawie zmiany programu wykupu akcji własnych;

Integer - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na do zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działającej w formie oddziału pod nazwą "Integer.pl Oddział Paczkomaty w Zabierzowie";

SOBOTA, 24 MARCA

Rank Progress - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 zł na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 26 MARCA

Work Service - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

B3System - WZ w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011;

Nemex - NWZ sprawie zmiany statutu spółki w zakresie udzielonego zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

ATC Cargo - NWZ ws. powołania na stanowisko członka rady nadzorczej Marty Kamińskiej;

Anti - NWZ ws. m.in. zmian w składzie RN;

WTOREK, 27 MARCA

Work Service - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych;

AC SA - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2011 roku i podziału zysku;

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa - NWZ ws. zmian w statucie;

Sygnity - NWZ ws. wyboru członka RN;

ŚRODA, 28 MARCA

Synthos - ZWZ spółki;

Work Service - otwarcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

i3D - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2011 r. i podziału zysku;

CZWARTEK, 29 MARCA

Centrozap - NWZ ws. zmiany nazwy spółki;

Work Service - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

Intercars - NWZ ws. zbycia części przedsiębiorstwa;

PIĄTEK, 30 MARCA

Security System Integration - ZWZ spółki;

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego - ZWZ spółki;

Wilbo - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Kophaus - NWZ ws. zmian w RN;

TVN - ZWZ ws. zmian w RN, przyjęcie sprawozdania finansowego 2011 r.;

Wind Mobile - ZWZ spółki;

Advadis - NWZ spółki ws. zmian w RN;

Comperia.pl - ZWZ spółki;

BRE Bank - ZWZ spółki;

SOBOTA, 31 MARCA

Rank Progress - dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 zł na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 2 KWIETNIA

Abbey House - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C;

Szar - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

Śnieżka - NWZ w sprawie przeprowadzenia skupu akcji włanych;

MW Trade - ZWZ spółki;

Kupiec - NWZ ws. zmian w statucie spółki, dematerializacji akcji i zmian w składzie RN spółki;

WTOREK, 3 KWIETNIA

PBG - NWZ w sprawie emisji nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje;

DTP - NWZ ws. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C, w sprawie warrantów subskrypcyjnych A;

Cerabud - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

Grupa Recykl - NWZ ws. zmian w składzie RN, wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect oraz emisji akcji serii F;

PEP - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2011 r.;

TU Europa - ZWZ spółki;

ŚRODA, 4 KWIETNIA

  • Hawe - ZWZ spółki;

Marvipol - WZ w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki za 2011 r.;

Stalexport Autostrady - NWZ spółki;

M Development - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

  • Mabion - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J;

CZWARTEK, 5 KWIETNIA

  • Centrum Klima - ZWZ spółki;

SOBOTA, 7 KWIETNIA

Serenity - NWZ spółki;

WTOREK, 10 KWIETNIA

Sygnity - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity po 21 zł za akcję;

Mondi Świecie - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International i Framondi wezwały do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

PBO Anioła - NWZ ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 20 KWIETNIA

Grupa Lotos - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2011 r.;

CZWARTEK, 26 KWIETNIA

Ciech - NWZ w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

WTOREK, 8 MAJA

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

ŚRODA, 9 MAJA

Ferrum - WZ spółki;

CZWARTEK, 10 MAJA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIATEK, 11 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

WTOREK, 15 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

SOBOTA, 30 CZERWCA

Synkret - termin wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe;

PONIEDZIAŁEK, 2 LIPCA

Tauron - proponowany dzień dywidendy;

PIĄTEK, 20 LIPCA

Tauron - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 24 LIPCA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

ŚRODA, 25 LIPCA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PONIEDZIAŁEK, 13 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

WTOREK, 14 SIERPNIA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za II kw. 2012;

CZWARTEK, 16 SIERPNIA

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIATEK, 31 SIERPNIA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

Środa, 24 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 7 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 13 LISTOPADA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

kuc/

d26zxvi

Podziel się opinią

Share
d26zxvi
d26zxvi