Trwa ładowanie...
d3ohqoz
d3ohqoz

Kalendarium rynku kapitałowego 19.02-15.11.2010

...
Share
d3ohqoz
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 19 LUTEGO

Szar - debiut na NewConnect;

d3ohqoz

Chemoservis Dwory - koniec zapisów na akcje nowej emisji;

Ferrum - NWZA spółki o zmianach w radzie nadzorczej;

Radpol - NWZA spółki o umorzeniu ponad 500 tys. akcji i emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej;

Gant - ostatni dzień notowań 16.117.900 praw poboru akcji serii N;

d3ohqoz

PONIEDZIAŁEK, 22 LUTEGO

Dolnośląskie Surowce Skalne - początek budowy księgi popytu;

EFH Żurawie Wieżowe - NWZA ws. zmian w statucie spółki;

*Budimex - publikacja wybranych skonsolidowanych danych finansowych za 2009 r;

d3ohqoz

WTOREK, 23 LUTEGO

Eko Holding - początek budowy księgi popytu w publicznej ofercie 13.245.000 akcji;

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009;

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok;

d3ohqoz

Agora - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;

ŚRODA, 24 LUTEGO

Dolnośląskie Surowce Skalne - koniec budowy księgi popytu i podanie ceny emisyjnej;

Naftobudowa - NWZA ws. m.in. połączenia Polimeksu-Mostostalu z przejmowanymi spółkami, w tym z Naftobudową;

d3ohqoz

Herman - NWZA ma upoważnić zarząd do sprzedaży sieci własnej sklepów;

CZWARTEK, 25 LUTEGO

Eko Holding - zakończenie budowy księgi popytu;

Dolnośląskie Surowce Skalne - początek zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej;

d3ohqoz

NKT Cables - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

Jago - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach spółki;

Comp - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Żurawie Wieżowe - wprowadzenie do obrotu 517.875 akcji serii D;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;

Bank BPH - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;

*Świecie - wprowadzenie 108 akcji s. A do obrotu;

PIĄTEK, 26 LUTEGO

Eko Holding - ustalenie i publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji w poszczególnych transzach. Początek przyjmowania zapisów.

Dolnośląskie Surowce Skalne - koniec zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej;

Polimex Mostostal - WZA w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi m.in. Naftobudową i Energomontażem Północ;

GTC - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2009 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;

PONIEDZIAŁEK, 1 MARCA

Energomontaż-Północ - NWZA w sprawie połączenia z Polimeksem-Mostostal;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku;

Bioton - publikacja raportu za IV kwartał;

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2009 rok;

Cersanit - publikacja raportu za IV kwartał 2009 rok;

WTOREK, 2 MARCA

Eko Holding - zakończenie przyjmowania zapisów;

Inbook - NWZA o prywatnej emisji 1,6 mln akcji serii D;

Chemoservis - przydział akcji nowej emisji;

ŚRODA, 3 MARCA

Oneray Investment - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki;

Paged - NWZA umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego;

Pekao - publikacja wstępnych wyników za IV kwartał 2009 roku;

CZWARTEK, 4 MARCA

Instal Lublin - NWZA m.in. w sprawie sprawie zmiany uchwały z 15.01.2010 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Emperia - NWZA m.in. w sprawie zmian uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru;

PIĄTEK, 5 MARCA

ERG - NWZA o prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Pekao - publikacja szacunków wybranych danych finansowej grupy kapitałowej za IV kw. 2009 r.;

AS Silvano - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

NIEDZIELA, 7 MARCA

Cerabud - NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym;

PONIEDZIAŁEK, 8 MARCA

Bankier.pl - NWZA o zniesieniu dematerializacji akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym;

WSiP - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych w celu umorzenia. Walne podejmie także decyzję o umorzeniu 2.478.873 akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu umożliwiającej dokonanie emisji akcji w ramach kapitału docelowego;

Cyfrowy Polsat - NWZA w sprawie zmian w statucie i dopuszczenia niektórych akcji do obrotu na rynku regulowanym;

ŚRODA, 10 MARCA

Hyperion - NWZA w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

Torfarm - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

CZWARTEK, 11 MARCA

Polish Energy Partners - NWZA spółki;

PIĄTEK, 12 MARCA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok;

ŚRODA, 17 MARCA

*GTC - WZA;

CZWARTEK, 18 MARCA

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu rocznego za 2009 rok;

PIĄTEK, 19 MARCA

Getin Bank - publikacja raportu rocznego;

Asseco Poland - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

PONIEDZIAŁEK, 22 MARCA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok;

PGE - publikacja skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok;

*PBG - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok;

CZWARTEK, 25 MARCA

Pekaes - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki

ŚRODA, 31 MARCA

Puławy - wypłata II raty dywidendy 4,07 zł na akcję;

CZWARTEK, 15 KWIETNIA

Polimex-Mostostal - publikacja raportu rocznego za 2009 r. i raportu skonsolidowanego grupy kapitałowej za 2009 r.;

CZWARTEK, 29 KWIETNIA

CEDC - WZA spółki;

PIĄTEK 30 KWIETNIA

Lotos - publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok;.

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok;

CEZ - skonsolidowany raport za 2009 r.

ŚRODA, 5 MAJA

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

CZWARTEK, 6 MAJA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku

WTOREK, 11 MAJA

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 12 MAJA

Pekao - publikacja raportu za I kwartał;

CZWARTEK, 13 MAJA

PGNiG - publikacja raportu za I kwartał 2010 r.

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku;

PIĄTEK, 14 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

PONIEDZIAŁEK, 17 MAJA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał;

Cersanit - publikacja raportu za I kwartał;

*PBG - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 28 LIPCA

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku;

ŚRODA, 4 SIERPNIA

Pekao - publikacja raportu półrocznego;

CZWARTEK, 5 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu za I półrocze;

WTOREK, 10 SIERPNIA

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za II kwarta3;

CZWARTEK, 12 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2010 roku i raportu półrocznego;

CZWARTEK, 26 SIERPNIA

Lotos - publikacja raportu za I półrocze 2010 roku;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu półrocznego;

PKO BP - publikacja raportu za I półrocze 2010 roku;

PIĄTEK, 27 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

WTOREK, 31 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Getin Bank - publikacja raportu za I półrocze;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Polimex Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Cersanit - publikacja raportu za I półrocze;

*PBG - publikacja raportu za I półrocze;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank- publikacja raportu za III kwartał;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

WTOREK, 9 LISTOPADA

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwarta3;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

*PBG - publikacja raportu za III kwartał;

(PAP)

gsu/

d3ohqoz

Podziel się opinią

Share
d3ohqoz
d3ohqoz