Trwa ładowanie...
d1fhotm
(pl)

Kalendarium rynku kapitałowego 23.10.2009-12.02.2010

...

Share
d1fhotm
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 23 PAŹDZIERNIKA

Arctic Paper - debiut na GPW, do obrotu zostanie wprowadzone 50 tys. akcji serii A, 44.253.500 akcji serii B oraz 8.100.000 akcji serii C;

PKN Orlen - spółka przedstawi szacunki dot. wybranych danych finansowych za III kw.;

d1fhotm

PONIEDZIAŁEK, 26 PAŹDZIERNIKA

Centrum Klima - przydział akcji serii C w transzy inwestorów indywidualnych;

Betacom - dzień wypłaty 0,25 zł dywidendy;

Suwary - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej i kupnie nieruchomości;

d1fhotm

WTOREK, 27 PAŹDZIERNIKA

PGE - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje s. B od inwestorów indywidualnych i budowy księgi popyty wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych;

Centrum Klima - przydział akcji serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Travel Planet - NWZA o zmianach statutu i zmianach w składzie rady nadzorczej;

d1fhotm

Orzeł Biały - NWZA m.in. w sprawie skupu do 7,51 proc. akcji własnych w celu umorzenia;

ŚRODA, 28 PAŹDZIERNIKA

PGE - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje s. B od inwestorów instytucjonalnych;

Budimex - NWZA w sprawie połączenia z Budimex-Dromex;

d1fhotm

Ergis Eurofilms - NWZA o emisji obligacji zamiennych na akcje;

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku;

CZWARTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - planowany przydział akcji serii D;

d1fhotm

Mercor - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Hasil;

MW Trade - NWZA w sprawie zmiany statutu;

Orzeł - akcjonariusze zdecydują o emisji do 2 mln akcji Serii H w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wierzycieli spółki oraz o emisji 3,7 mln akcji serii I z zachowaniem prawa poboru;

Tell - wprowadzenie do obrotu 97.500 akcji serii A;

d1fhotm

PIĄTEK, 30 PAŹDZIERNIKA

PGE - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje s. B wśród inwestorów instytucjonalnych;

NFI Midas - ZWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz pokrycia straty netto;

Ponar - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości;

Adv.pl - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Adv.pl Sp z o.o.;

PONIEDZIAŁEK, 2 LISTOPADA

PGE - najpóźniej do tego dnia nastąpi przydział akcji s. B oferowanych w ofercie globalnej;

NKT Cables - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez NKT Cables A/S

Plastbox - proponowany dzień prawa poboru do akcji serii G;

ŚRODA, 4 LISTOPADA

Asseco Slovakia - NWZA podejmie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej;

BRE - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Hawe - NWZA w sprawie emisji akcji s.G oraz zmian statutu;

CZWARTEK, 5 LISTOPADA

eCard - pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TUW SKOK

Fota - NWZA, na którym mają zostać podjęte uchwały w sprawie skierowania roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu - p. Małgorzatę Siwek, p. Bohdana Stankiewicza;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Grupa Lotos - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku

PIĄTEK, 6 LISTOPADA

ZA Tarnów - wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 22,59 mln zł;

KGHM - wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 904 mln zł;

EFH Żurawie Wieżowe - NWZA podejmie decyzje o zmianach w składzie rady nadzorczej;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

PONIEDZIAŁEK, 9 LISTOPADA

Gant - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 800.000 zł w drodze prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;

WTOREK, 10 LISTOPADA

Dębica - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Goodyear;

Prosper - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Torfarm;

Agora - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku.

WSIP - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

BBI Development - NWZA w sprawie połączenia ze spółką JUVENES;

Index Copernicus International - NWZA w sprawie zmin w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do 18 zł zaliczki dywidendy z zysku za rok 2009;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

NG2 - NWZA zdecyduje o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w granicach kapitału docelowego;

Microtech - NWZA w sprawie upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitalu docelowego z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 13 LISTOPADA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

KGHM - przedstawi skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

SOBOTA, 14 LISTOPADA

Cersanit przedstawi skonsolidowany raport za III kw. 2009 roku

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA

PBG - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku.

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009;

EMC Instytut Medyczny - NWZA ws. zmian w statucie i powołania członków rady nadzorczej;

WSiP - NWZA o wyrażeniu zgody na kupno akcji własnych w celu umorzenia;

NFI Empik Media & Fashion - NWZA o zmianach w statucie i powołaniu nowego członka rady nadzorczej;

Ferrum - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie;

Jago - NWZA w sprawie zamin w statucie i radzie nadzorczej, przyjęcia regulaminu rady nadzorczej i walnego zgromadzenia oraz w sprawie nie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego;

*Kernel - WZA o odziale zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2009 roku;

WTOREK, 17 LISTOPADA

Interferie - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Rafako - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki i zmian w składzie rady nadzorczej;

Mirbud - NWZA w sprawie upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 3 mln zł poprzez emisję do 30 mln akcji;

Ambra - NWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009 oraz wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - wypłata 18 zł zaliczki dywidendy z zysku za 2009 rok;

Techmex - posiedzenie sądu ws. upadłości spółki;

PGNiG - WZA ws. zawiązania spółki PGNiG Energia;

PIĄTEK, 20 LISTOPADA

Voltex - zakończenie budowy księgi popytu;

Intakus - maksymalny termin opublikowania ceny emisyjnej akcji serii D;

Bank Handlowy - NWZA ws. zmian w składzie RN i zmian w statucie spółki;

PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA

Voltex - publikacja ceny emisyjnej akcji serii C (przedział cenowy 6,9-7,5 zł);

WTOREK, 24 LISTOPADA

Voltex - początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i dużych inwestorów;

ŚRODA, 25 LISTOPADA

Intakus - otwarcie subskrypcji akcji serii D oraz początek przyjmowania zapisów na akcje;

PIĄTEK, 27 LISTOPADA

Voltex - koniec przyjmowania zapisów na akcje w transzy małych i dużych inwestorów;

PONIEDZIAŁEK, 30 LISTOPADA

Voltex - przydział akcji;

Intakus - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii D;

ŚRODA, 2 GRUDNIA

Intakus - początek ewentualnego przyjmowania zapisów na akcje serii D od inwestorów wytypowanych przez zarząd;

CZWARTEK, 3 GRUDNIA

Intakus - koniec ewentualnego przyjmowania zapisów na akcje serii D od inwestorów wytypowanych przez zarząd oraz zamknięcie subskrypcji;

PIĄTEK, 4 GRUDNIA

eCard - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez TUW SKOK

PONIEDZIAŁEK, 28 GRUDNIA

Elkop - NWZA w sprawie scalenia akcji;

=====================================================

PIĄTEK, 29 STYCZNIA

Ambra - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,10 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 12 LUTY

Ambra - proponowany dzień wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję; (PAP)

epo/

d1fhotm

Podziel się opinią

Share
d1fhotm
d1fhotm