Trwa ładowanie...
ddnrr7p

Kalendarium rynku kapitałowego 24.01 - 14.11.2011

...

Share
ddnrr7p

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 24.01 - 14.11.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA

Broad Gate - debiut na NewConnect;

ddnrr7p

PC GUARD - NWZA o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, z wyłączeniem prawa poboru;

DZ Bank Polska - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji spółki;

Małkowski-Martech - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 25 STYCZNIA

ddnrr7p

Idea TFI - koniec book-buildingu w ofercie publicznej;

Ciech - publikacja informacji o cenie emisyjnej, o ostatecznej liczbie oferowanych akcji (w przypadku skorzystania przez zarząd z upoważnienia wynikającego z uchwały o podwyższeniu) oraz informacji o parytecie prawa poboru;

Lokaty Budowlane - NWZA w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia aportem do nowo utworzonej spółki;

ZUE - NWZA ustali wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej;

ddnrr7p

ŚRODA, 26 STYCZNIA

Inpro - koniec budowy księgi popytu i koniec zapisów w transzy detalicznej;

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za IV kw. 2010 r.;

Vedia - NWZA w sprawie emisji akcji serii D i E;

ddnrr7p

Krakchemia - NWZA wybierze nowych członków rady nadzorczej;

Monnari - NWZA w sprawie emisji 12,5 mln nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru;

CZWARTEK, 27 STYCZNIA

Balticon - debiutu spółki na rynku NewConnect;

ddnrr7p

Idea TFI - początek zapisów na akcje w ofercie publicznej spółki; zapisy potrwają do 31 stycznia;

Inpro - publikacja ceny emisyjnej, liczby akcji serii B i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach; początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Eurosnack - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji F, G, H i I z wyłączeniem prawa poboru;

TravelPlanet - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

ddnrr7p

Atlantis Energy - NWZA o emisji 504.192.000 akcji serii E z prawem poboru;

Fon Ecology - NWZA w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru;

PIĄTEK, 28 STYCZNIA

Apator - wprowadzenie do obrotu 21.146 kacji serii A;

PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA

Idea TFI - koniec zapisów na akcje w ofercie publicznej spółki;

Inpro - koniec zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Black Point - dzień ustalenia prawa do dodatkowej dywidendy w kwocie 10 gr na akcję;

Kolastyna - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Infinity - NWZA w sprawie zmian w statucie oraz emisji akcji s R i S z wyłączeniem prawa poboru;

Black Lion - NWZA o zmianach w kładzie rady nadzorczej;

Vidis - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

Sfinks - NWZA w sprawie emisji akcji serii I;

WTOREK, 1 LUTEGO

Millennium - publikacja wstępnych wyników za IV kw. 2010 r.;

Instal-Lublin - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Petrofox, W. Góreckiego i E. Tyrna;

ŚRODA, 2 LUTEGO

Ciech - dzień prawa poboru w ofercie publicznej do 23 mln akcji serii D;

COGNOR - NWZA w sprawie nabycia od akcjonariusza emitenta, tj. ZŁOMREX SA w Poraju wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX SA akcji i udziałów w spółkach : ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę nie wyższą niż 703.000.000 zł;

CZWARTEK, 3 LUTEGO

Ciech - początek przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych; początek notowania jednostkowych praw poboru na GPW;

Polski Holding Rekrutacyjny - NWZA w sprawie emisji do 3 mln akcji serii D oferowanych w ramach subskrybcji prywatnej;

Mediatel - NWZA w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;

PIĄTEK, 4 LUTEGO

Partex - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Puławy - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO

ZREMB-Chojnice - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych;

R&C Union - NWZA w sprawie emisji do 4 mln akcji serii D z prawem poboru;

WTOREK, 8 LUTEGO

Internity - NWZA o splicie akcji;

ŚRODA, 9 LUTEGO

AB SA - dzień wypłaty 0,30 zł dywidendy na akcję;

Lug - NWZA w sprawie zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR i MSSF;

CZWARTEK, 10 LUTEGO

Robyg - NWZA spółki;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw.;

Unibep - NWZA w sprawie emisji obligacji;

PIĄTEK, 11 LUTEGO

Ciech - koniec notowania jednostkowych praw poboru na GPW;

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO

Nicolas Games - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I i J w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa

Black Point - dzień wypłaty dodatkowej dywidendy w kwocie 10 gr na akcję;

R&C Union - proponowany dzień prawa poboru akcji serii D;

WTOREK, 15 LUTEGO

Lubawa - NWZA w sprawie emisji akcji serii F;

BBI Capital NFI - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Atvertin;

GF Premium - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 16 LUTEGO

Ciech - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w ofercie publicznej do 23 mln akcji serii D;

CZWARTEK, 17 LUTEGO

Pharmena - NWZA w sprawie wyboru członków rady nadzorczej;

Wikana - NWZA w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia i scalenia akcji;

  • Internet Group - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 18 LUTEGO

  • Alumast - NWZA w sprawie zmiany statutu;

WTOREK, 22 LUTEGO

TVN - publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku;

  • LSI Software - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 23 LUTEGO

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r;

PIĄTEK, 25 LUTEGO

Ciech - przydział akcji;

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

Millennium - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

  • Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku;

WTOREK, 15 MARCA

Tauron - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

CZWARTEK, 17 MARCA

PZU - publikacja raportu rocznego za 2010 rok;

PIĄTEK, 18 MARCA

Fon Ecology - proponowany dzień prawa poboru akcji s. D;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA

Getin Holding - dzień prawa poboru akcji s. O;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

PGE - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 28 KWIETNIA

  • Polimex-Mostostal - publikacja raportu rocznego za 2010 rok oraz raportu skonsolidowany grupy kapitałowej za 2010 rok;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

WTOREK, 10 MAJA

PZU - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 11 MAJA

Tauron - publikacja raportu za I kwartał 2011;

CZWARTEK, 12 MAJA

TVN - publikacja raportu za I kwartał;

PIĄTEK, 13 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Sfinks Polska - proponowany dzień prawa poboru akcji s. I;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

  • Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 25 SIERPNIA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

CZWARTEK, 11 SIERNIA

TVN - publikacja raportu za II kwartał i za pierwsze półrocze 2011 roku;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PZU - publikacja raportu półrocznego;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

ŚRODA, 31 SIERPNIA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

  • Polimex-Mostostal - publikacja raportu za I półrocze 2011 roku spółki oraz raport za I półrocze 2011 roku grupy kapitałowej;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

  • Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

(PAP)

jru//

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p