Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r

Kalendarium rynku kapitałowego 30.11 - 4.2.2011

...
Share
d1y0k8r

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 30.11 - 4.2.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 30 LISTOPADA

d1y0k8r

4Fun Media - wprowadzenie do obrotu giełdowego 800 tys. praw do akcji serii D;

Wilbo - NWZA w sprawie zmiany przeznaczenia części akcji spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych; umorzenia 160.339 akcji spółki i obniżenia kapitału zakładowego;

WDM - NWZA w sprawie przyjęcia nowej polityki rachunkowości spółki;

B3System - NWZA w sprawie połączenia ze spółką COPI oraz NAVIPRO;

d1y0k8r

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

Ibiza Ice Cafe - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej oraz publicznej emisji akcji serii E;

Lentex - NWZA spółki;

ŚRODA, 1 GRUDNIA

d1y0k8r

OZC - przewidywana data wycofania akcji z obrotu;

PTI - wykluczenie z obrotu na NewConnect 11 mln akcji serii A oraz 1 mln akcji serii B oraz debiut akcji serii A i B na rynku podstawowym GPW;

BSC Drukarnia Opakowań - koniec budowy księgi popytu na 3 mln akcji s. H;

Mostostal Płock - wprowadzenie do obrotu 65 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B pod warunkiem dokonania przez KDPW zamiany akcji na akcje na okaziciela;

d1y0k8r

CZWARTEK, 2 GRUDNIA

Mispol - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 4.423.344 akcji ogłoszonym przez Newma Hildings. Zapisy potrwają do 15 grudnia;

ZEG - początek zawieszenia obrotu akcjami spółki na GPW;

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

d1y0k8r

Votum - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki;

Optimus - NWZA o połączeniu ze spółką CDP Investment;

SOBOTA, 4 GRUDNIA

Hydrotor - NWZA w sprawie wyborów uzupełniających do rady nadzorczej;

d1y0k8r

PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA

BSC Drukarnia Opakowań - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki;

PGNiG - NWZA w sprawie objęcia przez PGNiG 100 proc. w spółce celowej z siedzibą w Szwecji, w związku z przygotowaniami programu emisji euroobligacji;

Pekaes - NWZA ws. zmiany statutu i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

Apator - NWZA ws. zmiany statutu;

E-Energo - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Point Group - NWZA ws. skupu akcji własnych;

Pragma Inkaso - NWZA ws. zmiany statutu;

Sobet - NWZA ws. zmiany statutu;

Stopklatka - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 7 GRUDNIA

ZEG - wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego;

ŚRODA, 8 GRUDNIA

Black Pearl Capital - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką TOTMES FUND oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;

PGE - NWZA o połączeniu z PGE Electra;

CZWARTEK, 9 GRUDNIA

Bakalland - dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

BSC Drukarnia Opakowań - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki;

SOBOTA, 11 GRUDNIA

  • uruchomienie rynku energii elektrycznej na GPW;

PONIEDZIAŁEK, 13 GRUDNIA

Calatrava Capital - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Swarzędz - NWZA;

Calatrava Capital - kontynuacja NWZA przerwanego 24 listopada, o zmianach uchwał wcześniejszego walnego dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału;

WTOREK, 14 GRUDNIA

IZNS Iława - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

Novainvest - NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki;

Police - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych;

Lubawa - NWZA o emisji warrantów;

Infosystems - WZA m.in. w sprawie emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;

ŚRODA, 15 GRUDNIA

Marketeo.com - NWZA ws. powołania Arkadiusza Kocemba na członka RN spółki;

Mispol - zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 4.423.344 akcji ogłoszonym przez Newma Hildings;

Aqua - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;

Pol-Aqua - NWZA w sprawie zmian w statucie i radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 16 GRUDNIA

Puławy - WZA które zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendę 19,1 mln zł, co daje 1 zł na akcję;

PIĄTEK, 17 GRUDNIA

Cyfrowy Polsat - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H;

ZPC Otmuchów - NWZA w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

Puławy - proponowany dzień dywidendy w wysokości 1 zl na akcję;

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

Interferie - koniec zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01, spółkę celową funduszu KGHM I FIZ;

Elzab - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PC Guard - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję akcji serii E;

Helio - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010 i podziału zysku;

Doradcy24 - NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, programu motywacyjnego i zmian w składzie rady nadzorczej;

Bio-Med Investors - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru;

Zelmer - NWZA o zgodach na sprzedaż nieruchomości i zmianach w radzie nadzorczej;

Inteliwise - NWZA w sprawie zmian a radzie nadzorczej;

Geoinvent - NWZA w sprawie zmian w statucie oraz powołania członka rady nadzorczej;

Multimedia Polska - NWZA w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego;

PIP Instal Lublin - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Awbud;

WTOREK, 21 GRUDNIA

MCI Management w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

OPTeam - NWZA w sprawie przejęcia spółki ELEKTRA;

PGNiG - NWZA;

Victoria AOC - NWZA;

Komfort Klima - NWZA podejmie decyzje w kwestii dalszego istnienia spółki;

Inter Groclin Auto - NWZA w sprawie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do nowo zawiązanej przez Inter Groclin Auto spółki pod firmą: Centrum Rozwoju Sportu "GROCLIN" Sp. z o.o.;

MW Trade - NWZA w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie emisji do 20 mln akcji serii D bez prawa poboru oraz w sprawie uchwały o dalszym istnieniu spółki;

Krynicki Recykling - NWZA w sprawie emisji akcji s. F w drodze subskrypcji prywatnej, połączenia ze spółką MDJ, zmian w radzie nadzorczej i uchwalenia programu motywacyjnego;

NTT System - NWZA w sprawie zmian w statucie;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Arteria - NWZA w sprawie zmian w skadzie RN;

Azoty Tarnów - NWZA w sprawie zmiany w statucie spółki;

Armatura Kraków - NWZA w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR;

Bomi - NWZA w sprawie zmiany statut spółki;

Cersanit - NWZA w sprawie zbycia Cersanitw Kielcach - Oddział w Starachowicach stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej Cersanit Trade Mark;

INVISTA - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

Stalexport - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

CZWARTEK, 23 GRUDNIA

Platinum Properties Group - NWZA ws. emisji min. 150 mln akcji serii D;

ATC Cargo - NWZA w sprawie podjęcia uchwały o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynek regulowany GPW;

ING BSK - NWZA w sprawie zmian w statucie;

WTOREK, 28 GRUDNIA

  • Artefe - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

ŚRODA, 29 GRUDNIA

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

ŚRODA, 5 STYCZNIA

Bakalland - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

ŚRODA, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za IV kw. 2010 r.;

PIĄTEK, 4 LUTEGO

Puławy - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję;

CZWARTEK, 10 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw.;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu pórocznego;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

(PAP)

pif/

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r