Trwa ładowanie...
d2l52hj

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.03 - 4.03.2014

...
Share
d2l52hj

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 20.03 - 4.03.2014

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 20 MARCA

d2l52hj

Atlantis - NWZ ws. zmian w statucie;

Próchnik - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie;

Polnord - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i statucie oraz połączenia spółek z grupy;

Belvedere - postanowienie sądu w Dijon ws. restrukturyzacji finansowej spółki;

d2l52hj

Neuca - wprowadzenie do obrotu 27.000 akcji serii G i 7.000 akcji serii K;

Makrum - wprowadzenie do obrotu 28.557.974 akcji serii I i 2.614.462 akcji serii J;

CZWARTEK, 21 MARCA

Próchnik - koniec zapisów w wezwaniu Eustis Co. Ltd do sprzedaży do 265.645 akcji spółki, tj. 0,09 proc. głosów na WZ, po 0,62 zł za akcję;

d2l52hj

Lotos - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny 2012r.;

PIĄTEK, 22 MARCA

ZE PAK - wznowienie po przerwie NWZ;

Cyfrowy Polsat - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu na 36,5 tys. akcji spółki ogłoszonym przez TiVi Foundation;

d2l52hj

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

Ferrum - początek zapisów w wezwaniu na 8.100.183 akcji spółki po 7,3 zł za papier ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding;

Intakus - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

PGNiG - NWZ ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników PGNiG Technologie;

d2l52hj

ŚRODA, 27 MARCA

Kruk - NWZ ws. zmian w RN;

PEP - WZ;

TelForceOne - NWZ;

d2l52hj

PIĄTEK, 29 MARCA

KGHM - publikacja raportu rocznego za 2012;

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

WTOREK, 2 KWIETNIA

  • Macrologic - dzień dywidendy;

Netia - rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych;

ŚRODA, 3 KWIETNIA

Stalexport Autostrady - WZ spółki;

Bioton - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Petrolinvest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Gant - ZWZ spółki;

Synthos - ZWZ spółki;

Fon - NWZ spółki ws. skupu akcji własnych;

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

Cyfrowy Polsat - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu na 36,5 tys. akcji spółki ogłoszonym przez TiVi Foundation;

BNP Paribas Banku Polska- NWZ ws obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwySszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O;

Bioton - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Petrolinvest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

Żywiec - NWZ ws podziału zysku za 2012 rok;

Ferrum - NWZ ws zmian w RN;

MW Trade - ZWZ m.in. w sprawie wypłaty 0,53 zł dywidendy na akcję, proponowany dzień dywidendy 18 kwietnia, proponowany dzień wypłaty 7 maja;

Cash Flow - ZWZ;

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA

AMT SA - NWZ;

ZUK Stąporków - WZ;

Ferrum - koniec zapisów w wezwaniu na 8.100.183 akcji spółki po 7,3 zł za papier ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding;

Towarzystwo Finansowe SKOK - ZWZ

WTOREK, 9 KWIETNIA

BBI Zeneris - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej, zmianie statutu i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego;

ŚRODA, 10 KWIETNIA

Emperia Holding - NWZ ws. zmian w statucie i radzie nadzorczej; Bakalland - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

ABM Solid - NWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku i zmian w składzie i wynagrodzeniu rady nadzorczej;

CZWARTEK, 11 KWIETNIA

BRE Bank - ZWZ banku;

Bumech - NWZ ws. zmian w radzie nadozrczej;

Puławy - kontynuacja NWZ rozpoczętego 15 marca, ws. min. zmian w statucie;

TP SA - ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o ustaleniu dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy to 27 czerwca, a dzien wypłaty 11 lipca;

Millennium - ZWZ banku;

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

Budopol Wrocław - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

  • TVN - ZWZ spółki;

Asseco South Eastern Europe - ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2012;

WTOREK, 16 KWIETNIA

  • Macrologic - dzień wypłaty 2,5 zł dywidendy na akcję;

GTC - ZWZ

ŚRODA, 17 KWIETNIA

  • Getin Holding - ZWZ w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

Asseco BS - ZWZ w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;

MW Trade - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,53 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

  • ZZM Ropczyce - ZWZ spółki;

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku;

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

Żywiec - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK 23 KWIETNIA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

CZWARTEK, 2 MAJA

BZ WBK - proponowany dzień ustalenia prawa do 7,60 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 7 MAJA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r.;

BRE Bank - publikacja raportu za I kw. 2013 r.;

MW Trade - proponowany dzień wypłaty 0,53 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 MAJA

Żywiec - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

JSW - raport za I kw. 2013 r.;

Tauron - raport za I kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 10 MAJA

Pekao - skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

WTOREK, 14 MAJA

GTC - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

ŚRODA, 15 MAJA

BRE Bank - proponowany dzień dywidendy;

Boryszew - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

KGHM - raport za I kw. 2013 r.;

Netia - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 16 MAJA

Asseco Business Solutions - proponowany dzień dywidendy;

PIĄTEK, 17 MAJA

BZ WBK - proponowany dzień wypłaty 7,60 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 MAJA

Netia - zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych;

PIĄTEK, 24 MAJA

Wawel - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

ŚRODA, 29 MAJA

BRE Bank - proponowany dzień wypłaty 10 zł dywidendy na akcję:

Netia - przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

Asseco Business Solutions - proponowany dzień wypłaty 0,79 zł na akcję;

ŚRODA, 12 CZERWCA

Wawel - dzień wypłaty 14 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 14 CZERWCA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

Global Cosmed - koniec składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 18 CZERWCA

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

ŚRODA, 19 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje;

PIĄTEK, 21 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania podstawowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

Bank Pekao SA - proponowany dzień ustalenie prawa do 8,39 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

Global Cosmed - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 25 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje;

ŚRODA, 26 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

CZWARTEK, 27 CZERWCA

TP SA - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 5 LIPCA

Bank Handlowy - proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 11 LIPCA

TP SA - proponowany dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku;

ŚRODA, 24 LIPCA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

PKO BP - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

WTOREK, 6 SIERPNIA

Pekao - skonsolidowany raport półroczny za 2013 r.;

CZWARTEK, 8 SIERPNIA

Bank Pekao SA - proponowany dzień wypłaty 8,39 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

JSW - raport za I półrocze 2013 r.

TVN - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

WTOREK, 13 SIERPNIA

Lotos - skonsolidowany raport półroczny za 2013r.;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

KGMH - raport za II kwartał 2013 r.;

WTOREK, 20 SIERPNIA

GTC - raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

Tauron - raport za I półrocze 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

Bank Handlowy - proponowany termin wypłaty 5,79 zł dywidendy na akcję;

Synthos - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

Boryszew - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień dywidendy (0,86 zł na akcję);

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień wypłaty dywidendy (0,86 zł na akcję);

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

(PAP)

kam/

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj