Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

KANCELARIA MEDIUS S.A. - Transakcje na akcjach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o o ...

KANCELARIA MEDIUS S.A. - Transakcje na akcjach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- korekta raportu ESPI 1/2015 (2/2015)
Share
d2xb4xx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANCELARIA MEDIUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- korekta raportu ESPI 1/2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu 23.01.2015 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od byłego Członka Rady Nadzorczej Jacka Makarowskiego o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2014 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Były Członek Rady Nadzorczej Jacek Makarowski w 2014 r., w okresie pełnienia funkcji kupił łącznie 24.214 akcji Spółki. W dniu 14.01.2014 roku nabył 150 szt., akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 15.01.2014 roku nabył 200 szt., akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 16.01.2014 roku nabył 200 akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 15.05.2014 roku nabył 24004 akcji po cenie 0,48 gr., w dniu 16.05.2014 roku nabył 100 akcji po cenie 0,48 gr. Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx