Trwa ładowanie...
d4glrq5
d4glrq5
espi

KANCELARIA MEDIUS - Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych (91/2014) - EBI

KANCELARIA MEDIUS - Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych (91/2014)
Share
d4glrq5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 91 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ?Spółka? lub ?Emitent?) kierując się dobrym interesem Spółki, postanawia zakończyć program skupu akcji własnych. Zarząd prowadził skup akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia przez akcji własnych Spółki oraz w oparciu Program, który został uchwalony w dniu 25 lipca 2014 roku i przekazany do publicznej wiadomości raportem EBI numer 33/2014. Program miał umożliwić części akcjonariuszy Spółki odzyskanie zainwestowanego kapitału oraz przyczynić się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, Spółka nabyła 17.269 akcji o wartości nominalnej 50 groszy każda i łącznej wartości nominalnej 8.634,5 złotych, dających prawo do 17.269 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zdaniem Zarządu cele programu zostały osiągnięte.
Na dzień poprzedzający dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 4 listopada 2014 roku kurs zamknięcia wynosił 1,37 zł za jedną akcję. Ponadto obecny kurs akcji Emitenta uniemożliwia realizację wskazanego powyżej programu skupu akcji własnych, ponieważ program zakładał, że cena za jedną nabywaną akcję Emitenta wynosić będzie nie więcej niż 1,14 zł. Zarząd zawiadamia także, iż będzie rekomendował powzięcie przez najbliższe Walne Zgromadzenie kolejnej uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia przez akcji własnych Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Imiołek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4glrq5

Podziel się opinią

Share
d4glrq5
d4glrq5