Trwa ładowanie...
d49esj7

KANIA - Zakończenie czynności techniczno-administracyjnych związanych ze zmianą emitenta obligacj...

KANIA - Zakończenie czynności techniczno-administracyjnych związanych ze zmianą emitenta obligacji notowanych na Catalyst (2/2013)

Share
d49esj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie czynności techniczno-administracyjnych związanych ze zmianą emitenta obligacji notowanych na Catalyst | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (następcy prawnego Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ? Emitenta Obligacji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) informuje, iż wraz z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. zakończyły się czynności techniczno-administracyjne dotyczące Zmiany Emitenta obligacji wynikającej z połączenia spółek Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. oraz Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wszystkie czynności zostały dokonane w ciągu jednego dnia roboczego (jak zaplanowano). Wznowienie obrotu obligacjami nastąpi w dniu jutrzejszym (3 stycznia 2013 r.), zgodnie z Uchwałą Nr 1360/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A, B i C spółki ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA S.A. Szczegółowa podstawa
prawna: § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 10 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@zmkania.pl | | www.zmkania.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Henryk Kania Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

Podziel się opinią

Share
d49esj7
d49esj7