Trwa ładowanie...

Kara dla Polskiej Telefonii Stacjonarnej za łamanie praw abonentów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na PTS S.A. karę w wysokości 497,1 tys. zł za niezgodne z prawem działania wobec abonentów oraz za udzielenie prezesowi UKE nieprawdziwych informacji - poinformował w komunikacie Urząd.

Share
Kara dla Polskiej Telefonii Stacjonarnej za łamanie praw abonentów
Źródło: Thinkstockphotos
dbhjolt

Prezes UKE ustalił, że spółka PTS naruszyła przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez m.in. nieuzasadnione naliczania opłat wyrównawczych, pomimo braku faktycznego rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych i naruszenie wymogu dotyczącego stosowania jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy postanowień umowy (mała czcionka tekstu umowy, brak wyraźnego oznaczenia nazwy przedsiębiorcy).

UKE uznało także, że w zawieranych umowach nie były umieszczone m.in. informacje które obligatoryjnie powinny się tam znaleźć, a dotyczące warunków rozwiązania umowy.

- Moja decyzja to jasny sygnał dla rynku i operatorów, że tego typu działania operatorów będą karane, ale także dla konsumentów, których pragnę uczulić na to, iż prawo zarówno telekomunikacyjne, jak i konsumenckie chroni ich interesy i powinni z niego w pełni korzystać - powiedziała cytowana w komunikacie Prezes UKE Magdalena Gaj.

dbhjolt

UKE poinformował, że w latach 2013-2014 otrzymał ok. 1500 skarg abonentów na PTS S.A., dotyczących m.in. nieuczciwych praktyk zawierania przez spółkę umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 21 stycznia 2014 r. prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na firmę kary pieniężnej.

- Wysokość kary pieniężnej za stwierdzone powyższe naruszenia prawa, po dokonaniu wszechstronnej analizy zebranego materiału dowodowego, prezes UKE ustalił na kwotę 497 120,34 zł, czyli maksymalną dopuszczalną wysokość - czytamy w komunikacie Urzędu.

Jak wyjaśniono, "ustalając wysokość kary prezes UKE wziął w szczególności pod uwagę stwierdzony w postępowaniu negatywny stosunek spółki do wykonywania obowiązków ustawowych, co miało bezpośredni, niekorzystny wpływ na sytuację abonentów PTS. Spółka pomimo wyraźnego stanowiska prezesa UKE, prezentowanego w trakcie postępowań mediacyjnych i interwencyjnych, kontynuowała niezgodne z prawem działania" - podkreślono w komunikacie.

dbhjolt

Podziel się opinią

Share
dbhjolt
dbhjolt