Trwa ładowanie...
d1ohtay

Katowice/ Regionalne priorytety Krupy: powołanie metropolii i ochrona powietrza (aktl.)

#
dochodzą szersze informacje, w tym dotyczące budowy Centrum Nauki
#

Share
d1ohtay

09.12. Katowice (PAP) - Powołanie metropolii, czyli stworzenie silnego związku miast w oparciu o ustawę metropolitalną oraz ochrona powietrza i walka z niską emisją to - zdaniem prezydenta Katowic Marcina Krupy - najważniejsze cele i priorytety regionalne.

Krupa powiedział w środę na konferencji prasowej, że jest "orędownikiem" powstania metropolii w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), dlatego "rozszerza plan działania" m.in. o kwestie związane z budowaniem "metropolitalnego wizerunku".

Odnosząc się do ustawy metropolitalnej powiedział, że "dzisiaj już nie można mówić na temat tego, czy ona jest dobra czy zła". "Może byśmy chcieli trochę bardziej doskonalszego dokumentu, ale mamy to, co mamy i trzeba w tym zakresie działać i wykorzystać (to). Dlatego jestem bardzo dużym orędownikiem powstania tego typu obszaru metropolitalnego, związku metropolitalnego (). Będę działał i działam już na rzecz powstania tej metropolii" - powiedział Krupa.

Prezydent Katowic poinformował, że podjęto decyzję o powstaniu zespołu, który zajmie się określeniem zasad funkcjonowania poszczególnych gmin. "Wspólnie z przewodniczącą (GZM) podjęliśmy decyzję, aby GZM powołał zespół ekspertów, który określi zasady funkcjonowania poszczególnych gmin wchodzących w zespół metropolii - nazwijmy ją ogólnie górnośląskiej" - poinformował i dodał, że nazwa metropolii jest "kwestią wtórną".

d1ohtay

Według Krupy Katowice są "naturalnym liderem tworzenia tej metropolii", ale - jak zaznaczył - każda gmina "ma swoją rolę przewidzianą w takim związku metropolitalnym".

"Musimy wykorzystać tę szansę, to, co daje ustawa, bo inaczej ten czas będzie absolutnie stracony i przespany przez nas, a nie chciałbym, żeby tak było" - powiedział i dodał, że będzie działał, aby w styczniu 2017 roku można było już informować, że metropolia powstała. "Zobaczymy jeszcze jak za tym podążą przepisy wykonawcze i rozporządzenia Rady Ministrów" - dodał.

W przypadku działań związanych z niską emisją i ochroną powietrza prezydent Katowic podkreślił, że konieczne jest współdziałanie miast konurbacji liczącej 14 współpracujących ze sobą gmin w ramach GZM.

"Zostały już podjęte rozmowy z marszałkiem województwa śląskiego w zakresie współdziałania i stworzenia takiego zespołu, który by koordynował te wszystkie działania we wszystkich miastach, żeby uzyskać rzeczywisty efekt" - powiedział.

d1ohtay

Miasto Katowice opracowało i realizuje plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Koszt (szacunkowy) zaproponowanych w PGN działań do 2020 roku to ok. 2,35 mld zł, w tym prawie 140 mln zł ze środków własnych miasta. Zadania zapisane w harmonogramie PGN stanowią jedną z głównych grup zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2016-2035 (są to m.in. zadania związane z transportem, oświetleniem ulicznym, obiektami i instalacjami użyteczności publicznej).

Na 2016 rok zaplanowano realizację prawie 40 zadań na kwotę ponad 124 mln zł.

Podjęta została również uchwała zwiększająca kwoty - z 50 proc. dofinansowania na 80 proc. (nie więcej niż 10 tys. zł) - na wymianę kotłów węglowych na sieciowe nośniki (gaz, energia elektryczna i ciepło sieciowe).

Na konferencji Krupa przedstawił również podsumowanie minionego roku pracy na stanowisku prezydenta miasta, odnosząc się m.in. do postulatów/obietnic prezentowanych w ramach ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Postulaty były prezentowane wówczas jako tzw. "Umowa z mieszkańcami".

d1ohtay

Jeden z punktów tego dokumentu dotyczył budowy Centrum Nauki w Katowicach. Krupa poinformował w środę, że wspólnie z władzami województwa śląskiego prowadzi działania mające na celu uzyskanie wsparcia finansowego dla tego projektu. Podkreślił, że prowadzone są "zaawansowane" rozmowy.

"Wyraźnie zaznaczałem, że bez pozyskania współrealizatorów tego projektu nie będziemy realizowali samotnie jako miasto takiego centrum" - powiedział.

Centrum Nauki, jak zaznaczył, powinno uzupełniać dotychczasowe funkcje tzw. Katowickiej Strefy Kultury. "Podjąłem działania związane zarówno z przekonaniem do tego celu dzisiejsze władze krajowe, ale również podjęte zostały bardzo zaawansowane rozmowy z władzami województwa i () myślę, że będziemy wspólnie realizowali przedsięwzięcie () na wzór Centrum Nauki w Warszawie" - dodał.

Jedną z obietnic wyborczych była również budowa co najmniej 100 mieszkań na wynajem (rocznie) dla młodych rodzin oraz remonty kapitalne komunalnych budynków.

d1ohtay

Krupa podał w środę, że w ramach spółki miejskiej TBS do września 2018 r. powstanie łącznie 256 mieszkań na wynajem (w sierpniu oddano ich 55). Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z prywatnym deweloperem i przy zaangażowaniu miasta prowadzi prace wykończeniowe w 150 mieszkaniach na wynajem a z zasobów komunalnych rozdysponowano 42 mieszkania - w formule mieszkanie za remont (kolejne propozycje w przygotowaniu).

Miasto, jak poinformowano, prowadzi ponadto działania na rzecz zagospodarowania pustostanów (400 mieszkań rocznie ma być remontowanych i najmowanych, jako mieszkania komunalne a 50 sprzedawanych). Pierwsze mieszkania z tego programu będą dostępne w połowie 2016 r.

Kolejną z obietnic było m.in. "miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka". Krupa poinformował, że łącznie od listopada 2015 do kwietnia 2016 roku liczba miejsc w żłobkach zwiększy się o 170. Podjęto też decyzje o rozbudowie dwóch przedszkoli.

Zgodnie z zapowiedziami utworzony został wydział obsługi inwestorów wraz z referatem MŚP, którego głównym celem jest m.in. tworzenie "przyjaznego klimatu przedsiębiorczości".

d1ohtay

W planach inwestycyjnych są m.in. utworzenie nowoczesnej dzielnicy "Eco-city" czy budowa flyspot - pionowego tunelu aerodynamicznego (o średnicy 4,5 m i zamkniętym obiegu powietrza) służącego do "symulacji swobodnego spadania".

Sporą część konferencji prezydent Katowic poświęcił omówieniu zamierzeń dotyczących rozwiązania problemów komunikacyjnych. Jednym z kluczowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020) jest realizacja systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (węzłów: "Ligota", "Brynów", "Zawodzie", "Sądowa", "Piotrowice", "Podlesie"). Ponadto opracowano pięć wariantów przebiegu trasy projektu "Tramwaj na południe" miasta.

Krupa poinformował również, że w ciągu minionych 12 miesięcy stworzono m.in. Centrum Organizacji Pozarządowych oraz powołano pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Odniósł się również do obietnicy dotyczącej budowy trzech basenów. Na konferencji poinformowano, że po przeprowadzeniu badań geologicznych - wskazano trzy lokalizacje - pod ich budowę. "W budżecie miasta na wykonanie całego zadania zapisano 76 mln zł" - podano.

Podczas czasu przeznaczonego na zadawanie pytań, Krupa zapytany o ewentualne skutki podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł powiedział, że w przypadku Katowic byłby "uszczerbek w dochodach" o ponad 50 mln zł rocznie.

d1ohtay

Podziel się opinią

Share
d1ohtay
d1ohtay