Trwa ładowanie...
dnbc4wt
espi

KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...

KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (15/2011)
Share
dnbc4wt
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2011-07-11 2011-06-10
Wartość aktywów netto 8 884 115,13 8 590 371,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 345,35 333,93

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-07-12
KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC DOLAR FIZ KBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chmielna 85/87
(ulica) ( numer)
581 23 32 581 23 33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dnbc4wt

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-07-12 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dnbc4wt

Podziel się opinią

Share
dnbc4wt
dnbc4wt