Trwa ładowanie...
d1zz9ea

KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportó...

KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (4/2011)

Share
d1zz9ea
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkówuznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujęniniejszym o stałych datach przekazywania raportów okresowych dla KBCIndexŚwiatowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego dokońca 2011 r.1. Raporty kwartalne:4 lutego 2011 r.- raport za IV kwartał 2010 r.5 maja 2011 r. - raport za Ikwartał 2011 r.4 sierpnia 2011 r. - raport za II kwartał 2011 r.4listopada 2011 r. - raport za III kwartał 2011 r.2. Raportpółroczny:31 sierpnia 2011 r. - raport za I półrocze2011 r.3. Raport roczny:17 marca 2011 r. - raport rocznyza 2010 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 4 / 2011
(numerkolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: terminy przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1zz9ea

Podziel się opinią

Share
d1zz9ea
d1zz9ea