Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

KBC PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...

KBC PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (24/2011)
Share
d4c5el8
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2011-07-11 2011-06-10
Wartość aktywów netto 108 244 640.64 108 265 677.40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 99.24 99.07

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-07-12
KBC PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC PLUS FIZ KBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chmielna 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080001998 140590272 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4c5el8

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-07-12 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8