Trwa ładowanie...
d4fzy1p
espi

KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstaw...

KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikatów inwestycyjnych serii A, wyemitownych przez KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. (5/2011)
Share
d4fzy1p
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawapaństwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)informujemy, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na mocyuchwały Nr 421/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku, postanowił dopuścić doobrotu giełdowego na rynku podstawowym 390.659 (trzysta dziewięćdziesiąttysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) certyfikaty inwestycyjne seriiA, wyemitowane przez KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 5 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-04-04
Nazwa podmiotu: KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikatów inwestycyjnych serii A, wyemitownych przez KBC Progresja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 2 oie - dopuszcz. pap. wart. do obrotu na rynku giełdowym

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p