Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2...

KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (27/2013)
Share
d14ao0w
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-10-10
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-10-10
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Bank Zachodni WBK S.A. Oddziały Banku Zachodniego WBK S.A. (dawniej oddziały Kredyt Banku S.A.) -
Jednocześnie informuję, iż uczestnicy funduszu zgodnie z art. 33 ust. 4 statutu, mogą składać żądanie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu w dniach 10 - 23 września do g. 16, z wyjątkiem ostatniego dnia składania żądań wykupu, gdy żądanie wykupu należy złożyć do g. 12. Zlecenie można złożyć w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych uczestnika lub w jednym z punktów obsługi klientów Banku Zachodniego WBK SA (dawniej oddziały Kredyt Banku S.A.), w przypadku, gdy uczestnik funduszu nie dokonał dyspozycji przeniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rachunek papierów wartościowych i posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu zapisane na rejestrze sponsora emisji.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-09-09
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080008718 142274351 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d14ao0w

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-09-09 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w