Trwa ładowanie...
d3u9rnh

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych ...

KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (4/2011)

Share
d3u9rnh
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkówuznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawaniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informujęniniejszym o stałych datach przekazywania raportów okresowych dla KBCŚwiatowych Spółek Inwestycyjnego Zamkniętego do końca 2011 r.Raportykwartalne:4 lutego 2011 r. - raport za IV kwartał 2010 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 4 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: terminy przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh