Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

KCI - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymi (26/2011)

KCI - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymi (26/2011)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2011 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie decyzji o zamiarze przeprowadzenia połączenia Spółki ze spółkami zależnymi Ponar Holding sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center sp. z o.o. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ponar Holding sp. z o.o. oraz spółki Ponar Corporate Center sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca). W wyniku przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć. Podstawowy przedmiot działalności Ponar Holding sp. z o.o. to: działalność holdingów oraz doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania. Podstawowy przedmiot działalności Ponar Corporate Center sp. z o.o. to działalność inwestycyjna związana z dokonywaniem inwestycji w związku z działalnością Grupy Kapitałowej KCI. Planowane połączenie stanowi element strategii Grupy Kapitałowej KCI
zakładającej restrukturyzację struktury grupy polegającej m.in. na połączeniu ze spółkami zależnymi co pozwoli na spłaszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności Grupy Kapitałowej na poziomie skonsolidowanym. Połączenie z Ponar Holding sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center sp. z o.o. pozwoli również na przejęcie bezpośredniej kontroli przez KCI S.A. nad aktywami tych spółek oraz zniesienia ich zobowiązań wobec KCI S.A. Ponadto połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej KCI. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania łączących się spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dynamiczny rozwój KCI S.A. w obszarze aktualnej działalności podstawowej obejmującej działalność na rynku nieruchomości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Kazimierz Mochol Prezes Zarządu Kazimierz Mochol

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8