Trwa ładowanie...

KE: 280 mln euro na środowiskowe projekty LIFE+

Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła finansowanie dla 248 projektów środowiskowych w ramach programu LIFE+. Na walkę ze zmianami klimatu czy ochronę siedlisk Unia przeznaczy ponad 280 mln euro. Polska na 12 zadań otrzyma ok. 31 mln euro.

Share
KE: 280 mln euro na środowiskowe projekty LIFE+
Źródło: Jupiterimages
d2kc3uy

Cytowany w środowym komunikacie komisarz ds. środowiska Janez Potocznik powiedział, że program LIFE+ zapewnia niezbędne wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów. "Nowe projekty wniosą duży wkład w ochronę, zachowanie i wzmacnianie naturalnego kapitału Europy. Będą także wspierać realizację celu, jakim jest przekształcenie UE w zasobooszczędną, bardziej ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę" - ocenił komisarz.

Jak dodała komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard, w tym roku potwierdzono, że coraz więcej projektów będzie wnosiło wkład w działania na rzecz klimatu. - Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. W nowym programie LIFE na lata 2014-2020 ponad 850 mln euro będzie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. Oznacza to około trzykrotny wzrost środków finansowych na działania w tej dziedzinie - podkreśliła.

d2kc3uy

W czerwcu w Brukseli osiągnięto nieformalne porozumienie w sprawie kolejnego okresu finansowania programu LIFE na lata 2014-2020. Na większe finansowanie będą mogły liczyć projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu.

Łączna wartość wszystkich dofinansowanych w tym roku projektów wynosi ponad 550 mln euro.

Polska otrzyma ok. 31 mln euro na 12 projektów w tym m.in. dotyczących zminimalizowania negatywnych skutków zanieczyszczenia atmosfery, ochrony siedlisk chronionych gatunków nietoperzy czy ptaków i na oczyszczanie rzeki Drwęcy.

Z pośród nadesłanych propozycji w ramach Projektu LIFE+ dotyczącego ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, Komisja dofinansuje w państwach członkowskich UE 92 zadania. Wartość inwestycji to ponad 247 mln euro, z czego Wspólnota dołoży ok. 140 mln euro. W tym segmencie, projekty dotyczą głównie wdrożenia tzw. dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz sieci Natura 2000.

d2kc3uy

W ramach LIFE+ "polityka i zarządzanie w zakresie środowiska" wybrano 146 projektów. Będą to zadania pilotażowe, które jak wyjaśnia Komisja mają się przyczynić do opracowania innowacyjnych założeń polityki i technologii. Wartość programów w tym segmencie wynosi blisko 300 mln euro, z dofinansowaniem na poziomie 136 mln euro.

Komisja przeznaczy ponadto ponad 34 mln euro na 29 projektów dotyczących bezpośrednio walki ze zmianą klimatu, o łącznym budżecie wynoszącym 81,1 mln euro.

Dofinansowane zostaną także zadania związane z upowszechnianiem wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Komisja wybrała 10 projektów o wartości ponad 10 mln euro. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 5 mln euro.

LIFE+ to instrument finansowy UE na rzecz środowiska, którego budżet na latach 2007-2013 wynosi 2,14 mld euro. Raz do roku Komisja ogłasza przyjmowanie wniosków na projekty LIFE+. W zeszłym roku zgłoszono 1159 propozycji.

d2kc3uy

Podziel się opinią

Share
d2kc3uy
d2kc3uy