Trwa ładowanie...
d47ogum

KE obniżyła prognozy wzrostu polskiego PKB do 1,8 proc. w '13, podniosła deficytu fin. publ. do 3,1

07.11. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Komisja Europejska obniżyła prognozy polskiego wzrostu PKB w 2012 r. do 2,4 proc. i do 1,8 proc. w 2013 r. - wynika z opublikowanej w środę...
Share
d47ogum

07.11. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Komisja Europejska obniżyła prognozy polskiego wzrostu PKB w 2012 r. do 2,4 proc. i do 1,8 proc. w 2013 r. - wynika z opublikowanej w środę jesiennej prognozy Komisji Europejskiej. W maju KE prognozowała odpowiednio 2,7 i 2,6 proc. Jednocześnie Komisja podniosła prognozę deficytu sektora finansów publicznych do 3,4 proc. PKB w tym roku i 3,1 proc. w przyszłym wobec odpowiednio 3,0 i 2,5 proc. PKB prognozowanych wiosną.

"W II połowie roku spodziewane jest dalsze spowalnianie polskiej gospodarki. Słabszy popyt zewnętrzny osłabi dynamikę eksportu. Co więcej, dalsze pogorszenie nastrojów konsumentów i producentów ograniczy wydatki na inwestycje prywatne, wzrost zatrudnienia i spożycie prywatne. Należy się spodziewać, że te czynniki będą skutkować spowolnieniem wzrostu PKB w II połowie 2012 r. do 1,8 proc. rdr, w wyniku czego wzrost w całym roku wyniesie 2,4 proc." - napisano w opublikowanym w środę raporcie.

"Należy się spodziewać, że w horyzoncie prognozy skutki spowolnienia na świecie oraz pogarszające się nastroje w kraju będą wpływać na kształt perspektyw polskiej gospodarki. Gospodarka zapewne będzie musiała zmierzyć się z niekorzystnymi wiatrami, co znajdzie odzwierciedlenie w słabym wzroście popytu krajowego w 2013 r., a w 2014 r. spodziewane jest tylko nieznaczne ożywienie. Realny wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 1,8 proc., a w 2014 r. 2,6 proc." - dodano.

d47ogum

"W 2013 r. kontrybucja popytu krajowego prawdopodobnie będzie poważnie osłabiona przez warunki na rynku pracy, pogarszające się nastroje konsumentów i producentów oraz spowolnienie napływu środków z UE. W 2013 r. inwestycje prywatne i spożycie prywatne mogą nieznacznie się zwiększyć dzięki ożywieniu w globalnej gospodarce" - napisano.

W majowym raporcie KE prognozowała dynamikę polskiego PKB na poziomie 2,7 proc. w 2012 r. i 2,6 proc. w 2013 r.

KE PODNIOSŁA PROGNOZĘ DEFICYTU SEKTORA FIN. PUBL. W '13 DO 3,1 PROC. PKB

Komisja spodziewa się, że deficyt sektora finansów publicznych obniży się z 3,4 proc. PKB w 2012 r. do 3,1 proc. w 2013 r. W majowej prognozie KE prognozowała deficyt na poziomie odpowiednio 3,0 i 2,5 proc. PKB.

d47ogum

"Biorąc pod uwagę strukturalny charakter większości wprowadzonych reform oraz ujemną, ale stosunkowo stabilną lukę popytową, deficyt strukturalny powinien podążać ścieżką deficytu sektora finansów publicznych i obniżyć się z 5,0 proc. w 2011 r. do 1,7 proc. w 2014 r." - napisano w raporcie.

"Dzięki aprecjacji złotego, dalszej redukcji deficytu sektora finansów publicznych oraz ostrożnej strategii zarządzania długiem, dług publiczny powinien się obniżyć z 56,4 proc. PKB w 2011 r. do 55,5 proc. w 2012 r. Później prognoza zakłada jego wzrost do 56,1 proc. PKB w 2014 r." - dodano.

"Prognozy te są jednak obarczone wysokim stopniem niepewności wynikającej z dużej zmienności kursu walutowego, co wpływa na wycenę długu" - zaznaczono w raporcie.

Komisja prognozuje, że deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2013 r. spadnie do poziomu 3,3 proc. PKB, by w 2014 r. wzrosnąć do 3,7 proc. PKB.

d47ogum

"Wkład handlu zagranicznego na wzrost zapewne będzie pozytywny, choć zmniejszający się w horyzoncie projekcji" - napisano w raporcie.

Komisja w listopadowym raporcie obniżyła prognozę HICP w 2013 r. do 2,6 proc. wobec 2,9 proc. prognozowanych w maju.

Poniżej prognozy Komisji.

'12 '13 '14

d47ogum

Wzrost PKB 2,4 1,8 2,6 Inflacja HICP 3,8 2,6 2,4 Deficyt sektora 3,4 3,1 3,0 fin. publ.* Dług publiczny* 55,5 55,8 56,1 Stopa bezrobocia* 10,1 10,5 10,3 Deficyt C/A 3,9 3,3 3,7

w proc. PKB * wg metodologii Eurostatu, w proc.

Komisja zaznacza, że prognozy oparte są o scenariusz "no policy change".

"W prognozach pod uwagę brane są tylko te działania, które zostały publicznie ogłoszone, są w pełni wiarygodne i znane są ich szczegóły. W czasie konsolidacji fiskalnej, jeśli działania nie zostały jeszcze w pełni zatwierdzone w momencie publikacji, może to prowadzić do pozytywnego skrzywienia prognoz wzrostu w kolejnych latach" - zaznaczono w części ogólnej raportu. (PAP)

fdu/ ana/

d47ogum

Podziel się opinią

Share
d47ogum
d47ogum