Trwa ładowanie...
d3fz0kq

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 22. w rankingu innowacyjności

Warszawa, 15.07.2016 (ISBnews) -  Polska awansowała na 23. pozycję w rankingu innowacyjności, wg najnowszego raportu "Europejska tablica wyników innowacji" 2016, opublikowanego przez Komisję Europejską (KE). Polska przesunęła się o jedno miejsce wyżej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku.

Share
d3fz0kq

Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja.

Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest Szwajcaria.

"W kontekście globalnym stopień innowacyjności UE jest nadal niższy niż w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i Japonii, ale różnice między Unią a dwoma ostatnimi państwami zmalały. Natomiast Korei Południowej, w ciągu ostatnich ośmiu lat, udało się poprawić swoje wyniki w znacznie szybszym tempie niż Unii. UE nadal posiada znaczną przewagę w tym zakresie nad wieloma innymi państwami, w tym Chinami. Chiny nadrabiają jednak zaległości, a stopa wzrostu innowacyjności w tym państwie jest pięciokrotnie wyższa niż w UE"- czytamy w raporcie.

W raporcie podkreślono, iż w przypadku wielu państw UE zauważalna jest tendencja ujemnego wzrostu innowacyjności w latach 2012-2015. Zaś w 2014-2015 w 17 państwach UE odnotowano ujemny wzrost.
W tegorocznym raporcie po raz pierwszy zamieszczono prognozy wyników w zakresie innowacji w UE, w ramach której przedstawiono bieżącą sytuację, tendencje oraz przewidywane zmiany.

d3fz0kq

"Ogólnie oczekuje się, że wskaźnik innowacyjności UE będzie wykazywał stosunkowo silny wzrost - o ok. 2,5% w ciągu dwóch lat. W ramach analizy porównano również tendencje panujące w UE z tendencjami wśród głównych konkurentów. W skali światowej spodziewane jest utrzymanie się tendencji obserwowanych w ostatnich latach, polegających między innymi na malejącej różnicy między wynikami UE a wynikami Japonii i USA, zwiększaniu się przewagi Korei Południowej i zmniejszaniu się przewagi UE wobec Chin" - głosi raport.

Wynik w zakresie innowacji stanowi średnią z pomiaru wartości 25 wskaźników.

"Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Chcemy zmienić podejście do inwestycji w sektorze B+R. Planowane zmiany w prawie, ułatwią firmom zwiększanie nakładów na działalność innowacyjną. Kluczowa jest również koncentracja środków na tych dziedzinach, gdzie mamy już pewne przewagi konkurencyjne" - skomentowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie resortu.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę, że w przypadku Polski skok w rankingu dotyczył 14 z 25 wskaźników. Szczególnie zauważalny wzrost był w przypadku:

  • Udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R (BERD) w PKB (o 15 %),
  • Dochodów z licencji i patentów pochodzące z zagranicy (o 15%),
  • Wniosków o patenty PCT dotyczące wyzwań społecznych (o 11%),
  • Wspólnotowych wzorów przemysłowych (o 8,4%),
  • Wspólnotowych wzorów towarowych (o 8,2%),
  • Wniosków o patenty PCT (o 8 %).

(ISBnews)

d3fz0kq

Podziel się opinią

Share
d3fz0kq
d3fz0kq