Trwa ładowanie...
d1ljqy1

KE pozwała Polskę do Trybunału ws.oceny skutków wierceń dla środowiska

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku brakiem prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych, podała KE.

Share
d1ljqy1

Zgodnie z polskim prawem można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. We wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko(dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny.

"Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Niedawno potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13)" - czytamy w komunikacie.

Dzisiejszą decyzję poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii, podano także.

Jak podaje KE, przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko służą temu, aby projekty o potencjalnie znacznym oddziaływaniu na środowisko były zatwierdzane dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Dlatego przed podjęciem każdej decyzji o zgodzie na realizację takiego projektu należy ocenić jego potencjalny wpływ na środowisko. Projektodawcy mogą wówczas dostosować projekty, aby zminimalizować negatywne skutki jeszcze zanim faktycznie wystąpią, a właściwe organy mogą uwzględnić środki zapobiegawcze w decyzji o zatwierdzeniu projektu. W dyrektywie zapewnia się udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i w ten sposób podnosi się ich jakość.

(ISBnews)

d1ljqy1

Podziel się opinią

Share
d1ljqy1
d1ljqy1