Trwa ładowanie...
d3vc509

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "Kerdos Group" S ...

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "Kerdos Group" S.A. ? zwiększenie stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów (105/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "Kerdos Group" S.A. ? zwiększenie stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 03 września 2015 r. otrzymała od Pana Kamila Kliniewskiego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki o następującej treści: ,,Na mocy art. 69 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) informuję niniejszym o zwiększeniu mojego bezpośredniego stanu posiadania akcji Spółki i przekroczeniu 15 % ogólnej liczby głosów Spółki. Zwiększenie bezpośredniego posiadania akcji Spółki powyżej 15%
ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło na skutek nabycia przeze mnie w dniu 02 września 2015 r. 454 500 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji Spółki, stanowiących 0,7755 % ogólnej liczby głosów Spółki. Opis transakcji: DATA TRANSAKCJI /KUPNO / SPRZEDAŻ / WOLUMEN /CENA 02 września 2015 r. / kupno / 454 500 / 0,9803 zł za jedną akcję MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW; TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: transakcja sesyjna zwykła. W wyniku tego zdarzenia w dniu 02 września 2015 r. uległ zwiększeniu stan posiadanych przeze mnie akcji Spółki powyżej 15% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed zdarzeniem posiadałem łącznie 8 712 710 (osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 14,86% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 8 712 710 (osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy siedemset dziesięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 14,86% ogólnej liczby głosów Spółki. Po zdarzeniu posiadam łącznie 9 167 210 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem
tysięcy dwieście dziesięć) akcji Spółki reprezentujących 15,64% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 9 167 210 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 15,64% ogólnej liczby głosów. Dodatkowo wskazuję, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy. Nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia swojej pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki.?. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł farmaceutyczny | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509