Trwa ładowanie...
d18kh21
espi
22-11-2010 15:03

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółk...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku (33/2010)

d18kh21
d18kh21

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku:Wojciech KędziaWiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:doktor nauk ekonomicznych, magister inżynier górnikZajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:2005-2010 KGHM Polska Miedź S.A. Biuro Zarządu - Dyrektor Naczelny, Dyrektor Departamentu, p.o. Dyrektor Generalny - w obszarze produkcji: planowanie produkcji, koordynacja, kontrola jakości oraz kosztów;2002-2005 KGHM Polska Miedź S.A. Biuro Zarządu - Kierownik Wydziału, Główny Inżynier w Departamencie Nowych Przedsięwzięć Gospodarczych;1992-2002 KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze "Rudna" - Sztygar Zmianowy, Kierownik Oddziału, Nadsztygar.Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem KGHM Polska Miedź S.A. innej działalności.Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Information on Member of the Management Board appointed by the Supervisory Board of the Company on 19 November 2010The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides information on Member of the Management Board appointed by the Supervisory Board of the Company on 19 November 2010:Wojciech KędziaVice President of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.Education and professional qualifications:doctor of economics, master mining engineerPositions held and professional career:2005-2010 Head Office of KGHM Polska Miedź S.A.?Executive Director, Department Head, fulfilling the duties of a General Director - in the area of production: the planning of production, coordination, quality control and costs;2002-2005 Head Office of KGHM Polska Miedź S.A. - Section Head, Chief Engineer in the New Business Department;1992-2002 KGHM Polska Miedź S.A.,?Rudna" Mine - Shift Foreman, Section Head and Senior Foreman.At present Chairman of the Supervisory Board of Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa
S.A.He is not engaged in any activities outside of KGHM Polska Miedź S.A.He does not participate in a competitive company as a partner in a civil or other type of company, or as a member of a body of a capital company, and does not participate in any other competitive legal entity as a member of its body.He is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the National Court Register law.Legal basis: § 5 sec. 1 point 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18kh21

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu
2010-11-22 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18kh21
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d18kh21