Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile (23/2014)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile (23/2014)
Share
d12yuhg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku kopalnia Sierra Gorda w Chile uruchomiła produkcję. Po okresie rozruchu, który zakończy się na początku 2015 roku, kopalnia Sierra Gorda będzie produkować rocznie około 120 tys. ton miedzi, 50 mln funtów molibdenu i 60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Uruchomienie produkcji w chilijskiej kopalni obniży średnioważony koszt produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM oraz zmniejszy jej wrażliwość na ryzyko zmian cen miedzi, zwiększając bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Prognozowana średnioroczna produkcja przez ponad 20-letni okres eksploatacji kopalni, uwzględniając uruchomienie drugiej fazy projektu, wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota. Kopalnia Sierra Gorda należy do spółki typu joint venture, której udziałowcami są: spółka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A. ? KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) oraz Sumitomo Corporation (13,5%). Podstawa
prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Commencement of production at the Sierra Gorda mine in Chile The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 30 July 2014 the Sierra Gorda mine in Chile started their production. Following the ramp-up period, which will be completed in early 2015, the Sierra Gorda mine will produce approximately 120 thousand tonnes of copper, 50 million pounds of molybdenum and 60 thousand ounces of gold annually in the first years of operations. The commencement of production at the Chilean mine will decrease the weighted average cost of copper production in the KGHM Group and will decrease its sensitivity to changes in the copper price, enhancing the Company’s operational security. Forecasted annual average production by the mine over the 20 year period of mine life, taking into account the commencement of the second phase of the project, will amount to 220 thousand tonnes of copper, 25 million pounds of molybdenum and 64 thousand ounces of gold. The Sierra Gorda mine belongs to a joint venture
company, whose shareholders are: an indirect subsidiary of KGHM Polska Miedź S.A. - KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining (31.5%) and Sumitomo Corporation (13.5%). Legal basis: art. 56 section 1 point 1 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2013.1382). | | |
| | | | |

d12yuhg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
ir@kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu
2014-07-31 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg