Trwa ładowanie...
d2g86u0

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dn...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 stycznia 2012 roku (6/2012)

Share
d2g86u0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 stycznia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 19 stycznia 2012 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: - SKARB PAŃSTWA - liczba głosów 63 589 900, co stanowi 54,70% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów, - AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - liczba głosów 7 500 000, co stanowi 6,45% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,75% w ogólnej liczbie głosów, - ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 6 000 000, co stanowi 5,16% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,00% w ogólnej liczbie głosów, Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Shareholders holding at least 5% of the votes at the Extraordinary General Meeting on 19 January 2012 The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that at the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A which was held on 19 January 2012 , the following shareholders held at least 5% of the number of votes at the meeting:- the STATE TREASURY - number of votes 63 589 900, representing 54.70% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 31.79% of the total number of votes,- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK - number of votes 7 500 000, representing 6.45% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 3.75% of the total number of votes,- ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - number of votes 6 000 000, representing 5.16% of the number of votes participating in the Extraordinary General Meeting and 3.00% of the total number of votes.The total number of shares issued by KGHM Polska Miedź S.A. amounts to 200 000 000. All
shares are in bearer form. The maximum number of votes arising from the issued shares amounts to 200 000 000. Legal basis: art. 70 point 3 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent amendments) | |

d2g86u0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2012-01-24 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g86u0

Podziel się opinią

Share
d2g86u0
d2g86u0