Trwa ładowanie...
d26ubms

KGHM szacuje ewentualne nakłady inwestycyjne na projekt Ajax na 795 mln USD

21.12. Warszawa (PAP) - KGHM Polska Miedź w najbliższym czasie otrzyma pełne bankowe studium wykonalności projektu Ajax, w którym ma 51 proc. udziałów. Prace nad bankowym studium...

Share
d26ubms

21.12. Warszawa (PAP) - KGHM Polska Miedź w najbliższym czasie otrzyma pełne bankowe studium wykonalności projektu Ajax, w którym ma 51 proc. udziałów. Prace nad bankowym studium zostały zakończone i nakłady inwestycyjne projektu są szacowane na poziomie 795 mln USD - podał KGHM w komunikacie.

KGHM podał, że w przypadku podjęcia decyzji o wejściu w fazę inwestycyjną projekt Ajax byłby w 50 proc. sfinansowany kredytem, a większość nakładów inwestycyjnych byłaby w latach 2013-2014.

KGHM podał, że w wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach, a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. Termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015.

d26ubms

"W najbliższym czasie KGHM otrzyma pełne studium wykonalności projektu i zgodnie z umową Joint Venture z Abacus Mining and Exploration zawartą dnia 12 października 2010 r., KGHM ma 90 dni na podjęcie decyzji o kontynuowaniu projektu i realizacji opcji powiększenia udziału w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z 51 proc. do 80 proc. Prowadzone są prace nad modelem optymalnego finansowania projektu. W przypadku podjęcia decyzji o wejściu w fazę inwestycyjną, projekt przynajmniej w 50 proc. byłby finansowany kredytem. Większość wydatków inwestycyjnych planowana jest na lata 2013-2014" - podał KGHM w komunikacie.

"Parametry inwestycyjne projektu przy zastosowanych w obliczeniach konserwatywnych założeniach rynkowych kształtują się na poziomie: NPV: 416 mln USD, IRR: 14,5 proc. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach, a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. Nakłady inwestycyjne szacowane na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 687 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 21 grudnia 2011 r.) uwzględniają fakt wprowadzenia w projekcie kilku istotnych zmian w rozwiązaniach technologicznych, mających na celu zwiększenie uzysków metali w procesie przeróbczym, obniżkę kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko (m.in. zmiany: w systemach wstępnego kruszenia i transportu rudy, rozwiązań technologicznych w zakładzie przeróbczym, w systemie składowania odpadów)" - podano.

KGHM podał też, że koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1740 USD-2800 USD. Budowa kopalni potrwa dwa lata, a biorąc pod uwagę stan zaawansowania oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015.(PAP)

bas/ ana/

d26ubms

Podziel się opinią

Share
d26ubms
d26ubms