Trwa ładowanie...
d2vkkz3

Kielce/ Sąd uznał skargę samorządu na konkurs o unijne wsparcie inwestycji

Zarząd woj. świętokrzyskiego ma ponownie rozpatrzyć wniosek samorządu Kielc o wsparcie środkami UE projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wg sądu odrzucenie wniosku, było efektem jego nierzetelnej oceny.

Share
d2vkkz3

Gmina Kielce ubiegała się w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o wsparcie funduszami UE przedsięwzięcia, związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. Chodziło o ponad 4 mln zł na uzbrojenie powierzchni 5,6 hektara.

Grunty te są własnością miasta, a w imieniu gminy dysponuje nimi samorządowa instytucja - Kielecki Park Technologiczny (KPT). We wniosku zapisano, że to Gmina Kielce-KPT stara się o wsparcie.

Organizator konkursu - zarząd województwa świętokrzyskiego, odpowiadający za realizację RPO - odrzucił wniosek ze względów formalnych. Uznał, że beneficjentem tego konkursu mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego, a nie jego jednostki organizacyjne. Wskazano też, że będą konkursy dedykowane specjalnie samorządowym organizacjom i instytucjom otocznia biznesu, a za taką uznano Park.

d2vkkz3

Samorząd Kielc złożył protest od tej decyzji, ale nie został on uwzględniony. Zaskarżył więc decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Sąd uwzględnił skargę. Stwierdził, że ocenę projektu przeprowadzono w sposób naruszający prawo i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez zarząd województwa świętokrzyskiego.

Uzasadniając orzeczenie, sąd powołał się m. in. na zapisy ustawy o zasadach realizacji programów unijnych na lata 2014-2020, zapisy RPO woj. świętokrzyskiego i regulamin unijnego konkursu.

W ocenie sądu brak było podstaw, które uprawniałyby zarząd do zakwestionowania statusu gminy jako beneficjenta projektu. "Nie ma żadnych wątpliwości, że wniosek złożyła jednostka samorządu terytorialnego. Zarówno przepisy dotyczące przeprowadzenia konkursu jak i sam RPO nie definiują pojęcia instytucji otoczenia biznesu. Stąd nie jest zrozumiałe, że oceniono wnioskodawcę w kontekście tego, czy spełnia definicję takiej instytucji() Nie można wskazać, że skoro podmiot jest tą instytucją, to nie może występować w tym konkursie" - podnosił w uzasadnieniu sędzia Mirosław Surma.

d2vkkz3

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Reprezentujący zarząd regionu mecenas Grzegorz Piasek powiedział po rozprawie dziennikarzom, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia, będzie podjęta decyzja o ewentualnym odwołaniu.

W konkursie RPO na wsparcie samorządów przy uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, zarezerwowano 16 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania to 65 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych projektów. Trwa procedowanie przedsięwzięcia.

Projekt kieleckiego KPT dotyczy inwestycji o wartości ponad 17 mln zł. Park chce, by wesprzeć 4 mln zł z RPO uzbrojenie 5,6 hektarów działek. W planach jest uzbrojenie jeszcze ok. 15 ha gruntów, które pozyskano od skarbu państwa i prywatnych inwestorów.

Ogłoszony już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia - koncepcja ma być gotowa do końca lutego 2017 r. Tereny te mają być dostępne dla potencjalnych inwestorów pod koniec 2017 r. Planowana inwestycja wiąże z rosnącym zainteresowaniem firm, które chcą w KPT lokować swoje zakłady produkcyjne.

d2vkkz3

Podziel się opinią

Share
d2vkkz3
d2vkkz3