Trwa ładowanie...
d4kbpri

Kino Polska TV S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013 (10/2014)

Kino Polska TV S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013 (10/2014)

Share
d4kbpri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku ze spełnieniem w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy Emitentem a Agorą S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2013, Agora S.A. 12 marca 2014 r. przyjęła złożoną przez Emitenta w dniu 22 lutego 2013 r. nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. ("Akcje"). W konsekwencji powyższego 12 marca 2014 r. zawarta została umowa sprzedaży Akcji pomiędzy Agorą S.A. a Kino Polska TV S.A., na mocy której Kino Polska TV S.A. zbyła na rzecz Agory S.A. 933.850 akcji Stopklatka S.A. Obecnie Emitent posiada 933.851 akcji Stopklatka S.A. uprawniających do 933.851 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. i stanowiących 41,04% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kbpri

| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2014-03-12 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kbpri

Podziel się opinią

Share
d4kbpri
d4kbpri