Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

Kino Polska TV S.A. - Transakcje na akcjach Kino Polska TV S.A. dokonane przez podmiot blisko zwi...

Kino Polska TV S.A. - Transakcje na akcjach Kino Polska TV S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu (53/2013)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Kino Polska TV S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków zarządu Spółki, zawierające poniższe informacje: "ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, że podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem jedynym akcjonariuszem, dokonał transakcji na akcjach Kino Polska TV S.A., których łączna wartość przekroczyła kwotę 5.000 euro przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia przedmiotowych transakcji. Informacje odnośnie transakcji będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia: 1) Nabycie 198.700 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A. Data transakcji: 18 września
2013 r. Data rozliczenia transakcji: 18 września 2013 r. Transakcja przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy kupna-sprzedaży akcji z dnia 17 września 2013 r. Cena zakupu: 0,10 zł za jedną akcję. Wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 5.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej transakcji. 2) Sprzedaż 198.700 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A. Data transakcji: 22 października 2013 r. Data rozliczenia transakcji: 25 października 2013 r. Transakcje pakietowe sesyjne przeprowadzone za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena sprzedaży: 31,00 zł za jedną akcję. Realizacja niniejszej transakcji spowodowała przekroczenie kwoty 5.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej transakcji." Osoba dokonująca
zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-10-29 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o