Trwa ładowanie...
d3cprbg
d3cprbg
Defence24
sąd

Klauzula tajności pod ochroną sądu

Wykorzystanie informacji zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa w innym celu niż wskazany narusza prawo.
Share
d3cprbg

Konsekwentną obronę zasad regulujących te kwestie przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku rozstrzygającym spór między spółką Polkomtel SA, operatorem telefonii komórkowej Plus, a prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak informowaliśmy (“Rz” z 5 marca), prezes UKE zażądał od operatorów komórkowych podania liczby tzw. nieaktywnych użytkowników telefonów na kartę, którzy w ciągu trzech miesięcy nie zrobili z nich żadnego użytku. W Polsce jest 15 – 17 mln użytkowników telefonów na kartę, ale operatorzy zaczynają odłączać nieaktywnych.

Prezes UKE podał, że potrzebuje tych danych do ustalenia przedsiębiorcy dominującego na krajowym rynku telefonii ruchomej. Przesyłając je, operatorzy, wśród nich Polkomtel, zastrzegli, że są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Prezes UKE uchylił jednak zastrzeżenia, powołując się na art. 9 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego. Tym razem stwierdził, że dane są niezbędne do sporządzenia rocznej analizy rynku – a więc do wykonywania ustawowych zadań. Decyzje prezesa UKE operatorzy komórek zaskarżyli do sądu.

d3cprbg

WSA stwierdził, że zarówno w świetle prawa telekomunikacyjnego, jak i uregulowań wspólnotowych żądanie od przedsiębiorcy informacji musi być ściśle powiązane z realizacją konkretnych przepisów ustawowych.

_ Wzywając przedsiębiorcę do udostępnienia danych, prezes UKE musi podać konkretny i rzeczywisty, a nie pozorny cel. Wykorzystanie przekazanych przez przedsiębiorcę informacji w innym celu niż podany w wezwaniu narusza przepisy ustawy _- powiedział sędzia Piotr Borowiecki. _ Skoro prezes UKE wskazał konkretnie, że żądane dane są niezbędne w związku z wyznaczeniem przedsiębiorcy o dominującej pozycji na krajowym rynku telefonów komórkowych, to uchylając klauzulę tajności, nie mógł się powoływać na inne cele niż wskazane w wezwaniu ani na przepisy o realizowaniu obowiązków nałożonych przez ustawę (sporządzanie rocznych analiz) czy na swoje ogólne kompetencje. Nie można zmieniać deklarowanego celu już po uzyskaniu informacji od przedsiębiorcy. _

Prezes UKE nie wykazał, że żądane dane są mu niezbędne w celu, który wskazał w żądaniu. Dlatego sąd uwzględnił skargę Polkomtelu i uchylił zaskarżone decyzje.

Wyrok (sygn. VI SA/Wa 1980/08, na razie nieprawomocny) może mieć duże znaczenie także dla innych spraw, w których chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, nie tylko zresztą telekomunikacyjnego. Obecnie w WSA czeka na rozstrzygnięcie podobna skarga Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora Ery.
<br /Danuta Frey
Rzeczpospolita

d3cprbg

Podziel się opinią

Share
d3cprbg
d3cprbg