Trwa ładowanie...
d3dldbp

KLEBA INVEST - Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie komercjalizacji projektu inwestycyjnego w ... - EBI

KLEBA INVEST - Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie komercjalizacji projektu inwestycyjnego w Markach (7/2015)

Share
d3dldbp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie komercjalizacji projektu inwestycyjnego w Markach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka)
niniejszym informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku wpłynął do Spółki list intencyjny w sprawie zakupu od Prima Park Marki Sp. z o.o. (spółki zależnej od Emitenta) projektu inwestycyjnego Park Handlowy Prima w Markach koło Warszawy (dalej Prima Park w Markach). List intencyjny sporządzony został przez jeden z europejskich funduszy inwestycyjnych, lokujących kapitał w komercyjne projekty inwestycyjne, m.in. w centra handlowe zlokalizowane w całej Europie (dalej Inwestor). Inwestor w treści listu wyraził chęć zakupu Prima Parku w Markach uzależniając finalną decyzję dodatkowymi warunkami, m.in.: - finalizacji transakcji sprzedaży Prima Parku w Markach do dnia 30 czerwca 2015 roku, - osiągnięcia określonego poziomu komercjalizacji powierzchni Prima Parku w Markach, - pozytywnego wyniku przeprowadzonego przez Inwestora badania due diligence. Inwestor w treści listu intencyjnego wyraził wstępne zainteresowanie zakupem Parku za cenę wynoszącą 8 835 tys. euro.
Postanowienia listu intencyjnego nie mają charakteru wiążącego dla którejkolwiek ze stron. Zarząd Emitenta obecnie analizuje ofertę zawartą w liście intencyjnym Inwestora. Zarząd Spółki rozważa aktualizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki w zakresie realizowanych i komercjalizowanych Parków Handlowych Prima również pod kątem ewentualnego własnego zarządzania wybranymi obiektami. Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących o istotnych okolicznościach dotyczących Prima Parku w Markach. Informacja o otrzymaniu listy intencyjnego uznana została za istotną z powodu wartości potencjalnej, docelowej transakcji, które list intencyjny dotyczy. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dldbp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Kleba Prezes Zarządu
Andrzej Stromski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp